Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hình và phương pháp của sử dụng (lắp đặt một hệ thống và các điều kiện) của dòng chảy quan trọng Hopper vòi phun (LIVE) được sử dụng để xác định khối lượng chảy-tốc độ một xăng chảy qua một hệ thống. Nó cũng có thể cung cấp những thông tin cần thiết cho việc tính toán chảy-tỷ lệ và nó liên quan đến sự không chắc chắn.
Nó được áp dụng cho Hopper vòi phun, trong đó các dòng khí tăng tốc đến tốc độ quan trọng ở cổ họng (này là bằng các phương vận tốc âm thanh), và chỉ có nơi đó là dòng chảy ổn định của pha khí. Tại tốc độ quan trọng, khối lượng chảy-đánh giá của khí chảy qua các Hopper vòi phun là tối đa có thể cho hiện tại thượng nguồn điều kiện trong khi LIVE chỉ có thể được sử dụng trong quy định giới hạn, ví dụ như Iimits cho cổ họng vòi phun, để đầu vào đường kính tỉ lệ và cổ họng số Reynolds. Này tiêu Chuẩn Quốc tế đãi với LIVE mà trực tiếp chuẩn thí nghiệm đã được thực hiện trong số lượng đủ để kích hoạt quả là hệ số để được sử dụng với những dự đoán được giới hạn của sự không chắc chắn.
Thông tin được đưa ra cho trường hợp các đường ống dẫn thượng lưu của LIVE là của tròn cắt ngang, hoặc có thể cho rằng đó là một không gian lớn lên thượng nguồn của LIVE hay ngược dòng của một bộ LIVE gắn trong một nhóm. Các cụm cấu hình cung cấp khả năng của cài đặt LIVE tại song song, do đó được dòng chảy giá.
Cho hiệu đo độ chính xác, chính xác gia công Hopper vòi phun được mô tả cho thấp Reynolds số các ứng dụng.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859