Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cho tổng hướng dẫn cho việc xây dựng và sử dụng thiết bị đo của quang chức năng chuyển (NGOÀI) của hệ thống hình ảnh.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yếu tố quan trọng điều đó có thể ảnh hưởng đến các phép đo của NGOÀI, và cung cấp cho quy tắc chung cho các thiết bị hiện yêu cầu và môi trường điều khiển. Nó chỉ định quan trọng cần được thực hiện để bảo đảm số đo chính xác và yếu tố điều chỉnh được áp dụng cho các dữ liệu thu thập được.
Các NGOÀI thiết bị đo mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế là giới hạn mà phân tích các bức xạ phân phối trong hình máy bay của các hình ảnh quang học hệ thống kiểm tra. Giao thoa dựa trên công cụ nằm ngoài phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *