Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một bộ của các yếu tố dữ liệu để được hoá thành một vi mạch, thẻ mã hóa thẻ ưu đãi. Những yếu tố dữ liệu đang được lấy từ thẻ và để được sử dụng để chỉ cho các thiết bị đầu cuối các người có yêu cầu đặc biệt về các người dùng diện. Nó không có ý định để chuẩn các ứng dụng thực tế lập trình diện hoặc thiết bị đầu cuối khác-phần mềm cụ thể cho phép các chức năng, nó cũng không bao thực tế liên kết của các thẻ-đọc khe.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là độc lập của các vật lý diện và được áp dụng cho những tình huống mà thẻ hoạt động các chấp nhận thẻ thiết bị (ví dụ như một quả, vé máy bán hàng tự động, máy tính). Nó không chỉ áp dụng đến ID-1 loại thẻ, mà còn để SIM/UIM (ID-000) trên điện thoại di động và hình thức, yếu tố-miễn phí không tiếp xúc tích hợp mạch thẻ đó là quy định ở tiêu chuẩn IEC 14443.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm:
— các yếu tố dữ liệu có người dùng sở thích
— các kho dạng cho ra và vào những dữ liệu yếu tố
— an ninh liên quan đến những thông tin trong những yếu tố dữ liệu
— phương pháp truy cập vào các phần tử dữ liệu, và
— bảo vệ thông tin chủ thẻ.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *