Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0.
Này loại dịch vụ cho phép một Năng kiểm soát điểm để cấu hình và kiểm soát kết nối IP trên WAN diện của một âm nhạc tuân thủ InternetGatewayDevice*. Bất kỳ loại WAN diện (ví dụ như, BIÊN hoặc Cáp) có thể hỗ trợ một kết nối IP có thể sử dụng dịch vụ này.
Các dịch vụ được yêu CẦU nếu một kết nối IP được sử dụng cho WAN truy cập, và được xác định trong
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:WANConnectionDevice
một hoặc nhiều trường hợp, đó là quy định theo thiết bị
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:WANDevice
Một ví dụ của WANDevice là quy định dưới gốc thiết bị
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:InternetGatewayDevice
Tất cả IP Internet kết nối được thành lập từ một WAN diện của InternetGatewayDevice hoặc kết nối thông qua các cổng để cung Cấp dịch Vụ Internet (Lẽ). WANDevice là một container cho tất cả Bắt dịch vụ liên kết với một vật lý thiết bị WAN. Nó là giả định rằng khách hàng đang kết nối với InternetGatewayDevice qua một LAN (IPbased mạng).
Một ví dụ của một WANIPConnection vụ được kích hoạt (chỉ để THÔNG dưới) cho mỗi thực tế Internet dụ trên một WANConnectionDevice. WANIPConnection dịch vụ cung cấp IP cấp kết nối với một nhà mạng cho mạng khách hàng trên LAN.
Phù hợp với hình ảnh kiến Trúc phiên bản 1.0, tối đa số WANIPConnection vụ trường hợp là tĩnh, và xác định trong InternetGatewayDevice mô tả tài liệu.
Một WANConnectionDevice MAY bao gồm một WAN{CHẬU/BIÊN/Cáp/Ethernet}LinkConfig vụ đó đóng gói Internet truy cập tài sản liên quan đến liên kết của một đặc biệt WAN loại truy cập. Những chỗ thường đến tất cả các trường hợp của WANIPConnection trong một WANConnectionDevice.
Một WANDevice cung cấp một WANCommonInterfaceConfig vụ đó đóng gói Internet truy cập vào chỗ ở chung trên tất cả WANConnectionDevice trường hợp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859