Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn 22002-2:2013 ghi rõ các yêu cầu thiết kế, thực hiện, và bảo trì của quyết chương trình (PRPs) để trợ giúp trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm mối nguy hiểm ở phục vụ.

Tiêu chuẩn 22002-2:2013 được áp dụng cho tất cả các tổ chức được tham gia trong việc xử lý, chuẩn bị giấy phép, vận chuyển, và phục vụ thức ăn và ăn và muốn thực hiện PRPs phù hợp với yêu cầu xác định trong ISO 22000:2005, 7.2.

Phạm vi của tiêu chuẩn 22002-2:2013 bao gồm ăn uống, không phục vụ, đường sắt phục vụ, tiệc chiêu đãi, trong số những người khác ở trung tâm vệ tinh và các đơn vị, trường học và công nghiệp phòng ăn, bệnh viện và các cơ sở y tế, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, thực phẩm và dịch vụ các cửa hàng thực phẩm.

Người phục vụ mới có thể thuộc về nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và/hoặc những người bị bệnh.

Trong một số quốc gia, thuật ngữ “dịch vụ thực phẩm” được sử dụng đồng nghĩa với phục vụ.

Những ứng dụng của tiêu chuẩn 22002-2:2013 không được miễn các người dùng từ phù hợp với hiện tại và áp dụng luật pháp. Nơi địa phương pháp luật yêu cầu có trong quy định cho các thông số (nhiệt độ trong số những người khác) đưa ra trong tiêu chuẩn 22002-2:2013, các địa phương yêu cầu sẽ được sử dụng bởi những thực phẩm kinh doanh.

Phục vụ hoạt động được đa dạng trong thiên nhiên và không phải tất cả yêu cầu được chỉ định ở tiêu chuẩn 22002-2:2013 áp dụng đến một cá nhân hoặc lập trình.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *