Thông Tin Chung
Phạm vi

Thiết bị này mẫu là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên Bản 1.0 và phiên Bản 1.01 của những hình ảnh tiêu Chuẩn thiết Bị Mẫu. Nó xác định một loại thiết bị gọi đây là BinaryLight:1.
BinaryLight:1 đơn giản là một đại diện của một bóng đèn hoặc bất kỳ loại khác của ánh sáng thiết bị phát ra đó có thể được chuyển hoàn toàn vào hay ra.
BinaryLight:1 cung cấp các chức năng sau đây:
· Chuyển đổi các nguồn sáng vào hoặc ra
Thiết bị này mẫu không địa chỉ:
· Thay đổi cường độ của các nguồn sáng trong bước trung gian

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0988648963