Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10832:2015 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10832:2015 về Vật liệu kẻ đường phản quang – Màu sắc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10832:2015

VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG – MÀU SẮC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Retroreflective pavement marking materials – Color – Specifications and test methods

Lời nói đầu

TCVN 10832:2015 do Viện Khoa họcCông nghệGiao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG – MÀU SẮC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Retroreflective pavement marking materials – Color – Specifications and test methods

1  Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp xác định màu sc vào ban ngày và ban đêm của những vật liệu có tính phản quang được sử dụng làm các vạch kẻ làn đường, các biu tượng, ký hiệu vẽ trên mặt đường trong giao thông. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho suốt quá trình làm việc (tuổi thọ) của vật liệu.

1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vạch được sơn hoặc được dán lên từ nhựa nhiệt dẻo, epoxy và những loại nhựa khác.

1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng để kiểm tra cht lượng các vật liệu k đường không có gắn thêm bi thủy tinh.

1.4 Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu khác, ngoài màu sắc, như độ phản quang.

1.5 Trong tiêu chuẩn này, đơn vị được sử dụng là đơn vị SI.

1.6 Tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng trong suốt quãng thời gian làm việc của các vạch kẻ đường có tính phản quang trên bề mặt đường. Những tiêu chuẩn về các đặc tính khác, ngoại trừ màu sắc sẽ được đề cập trong các tài liệu ASTM khác.

CHÚ THÍCH 1:

Tiêu chuẩn này được ghi chú phải là một tài liệu dùng hệ SI, trong đó các góc nói chung được tính bng radian. Tuy nhiên, vì góc được sử dụng trong phản quang được nhn dạng như từ trước tới nay là bằng “độ”, nên y ban Quốc tế về trọng lượng và đo lường đã chấp nhận dùng “độ” cùng các th nguyên dùng trong hệ SI, còn quy chuẩn và các tài liệu châu Âu từ Ủy ban Quốc tế và chiếu sáng (CIE) thì s dng độ đối với góc hình hc đo phản quang.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rt cn thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ASTM D4061, Test Method for Retroreflectance of Horizontal Coatings (Phương pháp kiểm tra sự phản quang của các màng phủ nằm ngang).

ASTM D7585/D7585M, Practice for Evaluating Retroreflective Pavement Markings Using Portable Hand- Operated Instruments (Đánh giá các vạch k đường có tính phản quang bằng các dụng cụ đo cầm tay).

ASTM E284, Terminology of Appearance (Thuật ngữ về ngoại quan).

ASTM E308, Practice for Computing the Colors of Objects by Using the CIE System (Tính toán màu sắc ca các vật thể bằng cách s dụng hệ thống phân định màu của Ủy ban Quốc tế về chiếu sáng CIE).

ASTM E811, Practice for Measuring Colorimetric Characteristics of Retroreflectors Under Nighttime Conditions (Đo màu sắc của các vật phản quang trong điều kiện ban đêm).

ASTM E1349, Test Method for Reflectance Factor and Color by Spectrophotometry Using Bidirectional (45°: hoặc 0°:45°) Geometry (Phương pháp kiểm tra Hệ số phn xạ và Màu sắc bằng máy đo quang phổ sử dụng góc hình học hai hướng (45°: hoặc 0°:45°)

3  Thuật ngữ định nghĩa, chữ viết tắt

3.1  Thuật ngữ định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ định nghĩa trong tiêu chuẩn ASTM E 308 và các thuật ngữ định nghĩa về ngoại quan quy định trong tiêu chuẩn ASTM E 284.

3.1.1  Vạch k đường (pavement marking)

Một vạch kẻ đường có các mặt hoặc các gờ được sắp xếp theo một kiểu thống nhất hoặc tùy ý, có độ nghiêng về hướng xe lưu thông nhằm nâng cao độ phản quang trong tình trạng đường ướt hoặc có mưa; hoặc tạo ra các hiệu ứng về âm thanh hay độ rung khi có bánh xe đi qua, hoặc cả hai hiệu ứng trên. Mẫu vạch kẻ đường này có thể được tạo ra bằng cách ph vật liệu ở trạng thái lỏng một cách không đồng đu lên bề mặt đường, hoặc gia công lại bề mặt lớp vật liệu phủ khi chúng còn đang ở trạng thái lỏng, hoặc bằng các phương pháp phủ vật liệu thích hợp khác.

3.1.2  Tọa độ màu (chromaticity coordinates)

Theo định nghĩa của ngành Vật lý thần kinh học (không gian màu phụ thuộc vào các tế bào cảm nhận màu sắc của mắt người quan sát), là t lệ giữa từng giá trị của ba màu cơ bản của mu theo vật lý thần kinh học và tổng các giá trị của ba màu cơ bản này.

3.1.3  Màu sắc của vật th (color, n-of an object)

Màu sắc là một dạng của ngoại quan vật thể khác biệt so với hình dạng, kích thước, v trí và độ bóng – phụ thuộc vào thành phần phổ của ánh sáng chiếu tới, hệ số phản xạ phổ, hệ số truyền phổ hoặc hệ số bức xạ phcủa vật được chiếu sáng và th giác (tế bào cảm nhận màu sắc) của người quan sát cũng như không gian chiếu sáng và quan sát.

3.1.4  Độ sáng (luminous)

Đánh giá dựa theo quy trình hiệu suất quang phổ dạ quang V (λ) của tiêu chuẩn CIE.

3.1.5  Hệ s phản quang (Coefficient of retroreflection)

Là t lệ của hệ số cường độ ánh sáng (Rl) trên diện tích (A), tính bằng milicandela trên lux nhân với mét vuông: (mcd.lx1.m2). RA = R1/A

3.1.6  Người quan sát chuẩn (Standard observer)

Quan sát viên lý tưởng nht với thị giác tương ứng được miêu tả trong tiêu chuẩn CIE v quy trình phối hợp màu.

3.1.7  Người quan sát chuẩn theo CIE1931 (CIE 1931 Standard observer)

Quan sát viên lý tưởng nht với thị giác tương ứng được miêu tả trong tiêu chuẩn CIE về quy trình so màu image001 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10832:2015 tương ứng với phạm vi quan sát đối diện với góc 2° trên võng mạc; thường gọi là tiêu chuẩn quan sát viên 2°.

3.1.8  Người quan sát chuẩn bổ sung theo CIE 1964 (CIE 1964 supplementary Standard observer)

Quan sát viên lý tưởng nhất với thị giác tương ứng được miêu tả trong tiêu chuẩn CIE v quy trình so màu image002 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10832:2015 tương ứng với phạm vi góc quan sát 10° trên võng mạc; thường gọi là tiêu chuẩn quan sát viên 10°.

3.1.9  Ngun sáng chuẩn A, CIE (CIE Standard illuminant A)

Nguồn sáng của thiết bị đo màu, biểu trưng cho vật bức xạ ở 2855.8 K, được định nghĩa trong tiêu chuẩn CIE về ph phân bố năng lượng tương quan.

3.1.10  Nguồn sáng chuẩn C, CIE (CIE Standard illuminant C)

Nguồn sáng thiết bị đo màu, biểu trưng cho dải ánh sáng ban ngày ở nhiệt độ 6774 K, được định nghĩa trong tiêu chuẩn CIE là phổ phân bố năng lượng tương quan.

3.1.11  Nguồn sáng chuẩn D65(CIE Standard illuminant D65)

Nguồn sáng thiết bị đo màu, biu trưng cho dải ánh sáng ban ngày ở nhiệt độ 6504 K, được định nghĩa trong tiêu chuẩn CIE là ph phân bố năng lượng tương quan,

3.2  Chữ viết tt

CIE là chữ viết tắt tiêu đề tiếng Pháp của y ban Quốc Tế về Chiếu sáng “The Commission Internationale d’Eclairage (CIE).

4  Yêu cầu kỹ thuật

4.1  Những gii hạn v tọa độ màu

Vật liệu kẻ đường phải có tọa độ màu nằm trong phạm vi giới hạn bởi các đường biên tạo bởi 4 đim góc được liệt kê trong Bảng 1 và 2, khi được đo theo những phương pháp quy định tại Điều 5.

Bảng 1 – Màu vào ban ngày

Màu

Những tọa độ màu vào ban ngày (nhũng điểm góc)

1

2

3

4

x

y

x

y

x

y

x

y

Màu trắng

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

Màu vàng

0,560

0,440

0,490

0,510

0,420

0,440

0,460

0,400

Màu đ

0,480

0,300

0,690

0,315

0,620

0,380

0,480

0,360

Màu xanh lam

0,105

0,100

0,220

0,180

0,200

0,260

0,060

0,220

CHÚ THÍCH 2:

Thời gian vào ban ngày, Góc hình học quan sát – 45°/0° (0°/45°), nguồn chiếu sáng theo CIE là D65 với quan sát viên chuẩn CIE 1931 (2°)

Bảng 2 – Màu vào ban đêm

Màu

Những tọa độ màu vào ban đêm (những điểm góc)

1

2

3

4

x

y

x

y

x

y

x

y

Màu trắng

0,480

0,410

0,430

0,380

0,405

0,405

0,455

0,435

Màu vàng

0,575

0,425

0,508

0,415

0,473

0,453

0,510

0,490

CHÚ THÍCH 3:

Thời gian vào ban đêm, Góc hình học quan sát là 1,05° và góc chiếu sáng là 88,76°. Nguồn chiếu sáng theo CIE là A với quan sát viên chuẩn CIE 1931 (2°).

4.1.1 Bng 1 – Các tọa độ màu (x,y) trong điều kiện ban ngày của những điểm góc của các vạch kẻ đường có màu trng, vàng, xanh lam và đỏ (xem Hình 1).

4.1.2 Bảng 2 – Các tọa độ màu (x,y) trong điều kiện ban đêm của những điểm góc của các vạch kẻ đường có màu trắng và vàng (xem Hình 2).

4.1.3 Tọa độ màu và độ phản quang – Yếu tố thứ ba v độ hiển thị của các vạch k đường vào ban đêm chính là độ phản quang của chúng. Đặc tính này được quy định trong nhng tài liệu khác v những vạch kẻ đường của ASTM, và không phải là một phn thuộc tiêu chuẩn quy định về màu sc vào ban đêm của vạch kẻ đường. Nghiên cứu đã ch ra rng, màu sắc vào ban đêm được xác định bng tọa độ màu là đầy đủ và thỏa đáng đi với khái niệm về màu sắc của vật liệu khi quan sát vào ban đêm.

image003 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10832:2015

HÌNH 1 – Tọa độ màu vào ban ngày của các vạch kẻ đường

image004 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10832:2015

HÌNH 2 – Tọa độ màu vào ban đêm của các vạch k đường

4.2 Giới hạn về độ sáng ban ngày (Tọa độ 3 giá trị kích thích Y)

Giới hạn về độ sáng này tuân theo Bng 3 (Hình học 45°/0° và 0°/45° là thực hành chun hiện nay đối với các số đo này)

CHÚ THÍCH 4:

Việc kiểm tra độ sáng vào ban ngày cho các vạch k đường phi loại đi các vật liu đã kẻ trên đường. Chúng phải được kim tra dưới góc nhìn thực tế sử dụng nguồn sáng n xạ và góc nhìn 87.71°, mà tiêu chuẩn này không đ cập tới.

5  Phương pháp thử

5.1  Chunbmẫu

Mẫu cần kiểm tra được đặt lên một tấm panel bng phẳng có diện tích vùng kiểm tra tối thiểu là 0,1 m2. Thông thường các tm panel kim tra có kích thước 100 x 1000 (mm).

Đổn định mẫu mới, xem tiêu chuẩn ASTM D7585/ASTM D7585M. Đối với các vật liệu đang thực hiện thao tác thí nghiệm, phải làm sạch những vết bn hay bất kỳ cht ô nhiễm gây bẩn nào khác nhìn thy trên mu.

5.2 Màu sắc vào ban ngày

Phải đo màu sắc vào ban ngày theo tiêu chuẩn ASTM E1349, bằng cách sử dụng hình học 45°/0° (0°/45°), nguồn chiếu sáng chuẩn theo CIE là D65 và quan sát viên chuẩn CIE 1931(2°). (Xem Phụ lục A đối với các hệ số hiệu chnh khi sử dụng nguồn sáng C).

Bảng 3- Hệ số độ sáng, YA

Màu

Có bi thủy tinh

Y

Y

(Tối thiểu)

(Tối đa)

Trắng

35

Vàng

25

Đỏ

6

15

Xanh lam

5

14

CHÚ THÍCH 5:

A: Giới hạn hệ số độ sáng lúc đang làm việc vào ban ngày (trị số màu kích thích Y biểu th bằng %) kế theo s áp dụng lúc đo theo hình hc 45°/0° (0°/45°)và nguồn chiếu sáng D65 với việc sử dụng quan sát viên chuẩn CIE1931 2°

5.3  Màu sắc vào ban đêm

Phép đo tọa độ màu vào đêm phải theo tiêu chuẩn ASTM E811, sử dụng dung sai v hình học và định vị mẫu (gồm cả những kỹ thuật b trí góc) như được mô tả trong tiêu chuẩn ASTM D4061.

CHÚ THÍCH 6:

Phương pháp thử nghiệm đo màu sắc vào ban đêm được tham khảo là một quy trình được thực hiện trong phòng thí nghiệm, và có thể không thuận tiện đ sử dụng ở hiện trường để đo kiểm các vật liệu đang trong quá trình sử dng. Những dụng cụ, thiết bkiểm tra ở hiện tờng tuân theo phương pháp kim tra này được kỳ vng sẽ xut hiện trong tương lai gần.

CHÚ THÍCH 7:

Vào thi điểm hiện tại, mức độ chính xác của tiêu chuẩn quy định này chưa được phát triển một cách đầy đ. Do đó, không nên dùng tiêu chuẩn này đ chp nhận hay loại b một vật liệu vì các mc đích mua bán chúng. Trong tiêu chuẩn này không đưa ra các phương pháp thử nghiệm cụ thể, nhưng có viện dẫn đến tiêu chuẩn ASTM E1349 và tiêu chuẩn ASTM E811, chai đều không có nội dung những báo cáo v độ chụm và độ chệch. Tiểu ban đã thành lập một nhóm đặc biệt để triển khai một báo cáo v độ chụm và độ chệch cho việc đo đạc, định lượng màu của các vật liệu k đường, s kết hp với y ban E12 v việc gộp cả tiêu chuẩn ASTM E1349 vào cùng. Yêu cầu nghiên cu b sung đối với việc phát triển phương pháp thử nghiệm từ tài liệu thực hành chuẩn trong tiêu chuẩn ASTM E811 đối với việc đo màu sc vào ban đêm của các vạch kẻ đường.

 

PHỤ LỤC A

(quy định)

Thay đổi về các hệ số chiếu sáng

Các hệ số hiệu chỉnh nêu trong Bảng A là hệ s hiệu chnh khi thay đổi các phép đo sử dụng nguồn sáng chuẩn C sang các phép đo gần đúng sử dụng nguồn sáng chuẩn D65.

Bảng A- Hệ số hiệu chnh

Màu

x

y

Y

Trắng

+0,003

+ 0,014

0,00

Vàng

+ 0,001

+ 0,002

0,00

Đỏ

0,000

+ 0,001

0,00

Xanh lam

0,001

+0,008

0,00

CHÚ THÍCH 8:

Ví dụ đối với một mẫu có màu xanh lam đo được các giá tr (x,y,Y) = (0,150; 0,150; 5,0) khi chiếu bằng nguồn sáng C, thì khi chiếu bằng nguồn sáng D65 s được chuyn đổi thành (0,149; 0,158; 5,0).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dn

3  Thuật ngữ, định nghĩa, chữ viết tắt

4 Các quy định về màu sắc

5 Phương pháp thử

5.1 Chuẩn bị mẫu

5.2  Màu sắc vào ban ngày

5.3  Màu sắc vào ban đêm

Phụ lục A (quy định)

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN10832:2015

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN10832:2015
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN10832:2015

PDF
File văn bản gốc (1.6MB)
DOC
File văn bản word (277KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10832:2015 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Website: https://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *