Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11035:2015 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11035:2015 về Sôcôla sữa – Xác định hàm lượng fructose, glucose, lactose, maltose và sucrose – Phương pháp sắc ký lỏng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11035:2015

SÔCÔLA SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FRUCTOSE, GLUCOSE, LACTOSE, MALTOSE VÀ SUCROSE – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

Milk chocolate – Determination of fructose, glucose, lactose, maltose and sucrose content –Liquid chromatographic method

Lời nói đầu

TCVN 11035:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 980.13 fructose, glucose, lactose, maltose and sucrose in milk chocolate. Liquid chromatographic method;

TCVN 11035:2015 do tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

SÔCÔLA SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FRUCTOSE, GLUCOSE, LACTOSE, MALTOSE VÀ SUCROSE – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

Milk chocolate – Determination offructose, glucose, lactose, maltose and sucrose content – Liquid chromatographic method

1.Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng để xác định hàm lượng fructose, glucose, lactose maltose và sucrose trong sôcôla sữa.

2.Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

3.Nguyên tắc

Loại b chất béo ra khỏi phần mẫu thử rồi chiết với nước trong điều kiện gia nhiệt phần mẫu thử ở 85 °C đến 90 °C trong 25 min. Phần dịch lọc được phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector chỉ số khúc xạ. Xác định nồng độ của các loại đường dựa vào chiều cao pic hoặc diện tích pic.

4.Thuốc thử

Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước cất đạt yêu cầu loại 1 theo quy định của TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), trừ khi có quy định khác.

4.1.Dung dịch chuẩn đường, 10 mg/ml

Sấy từng loại chất chuẩn đường (fructose, glucose, sucrose, lactose và maltose) 12 h ở 60 °C trong điều kiện chân không. Hòa tan các chất chuẩn đường trong nước và pha loãng đến nồng độ 10 mg/ml. Chuẩn b dung dịch mới trong ngày sử dụng.

4.2.Pha động, hỗn hợp axetonitril (CH3CN) và nước (đã lọc qua than hoạt tính) với tỉ lệ thể tích 80 : 20. Lc hỗn hợp pha động này qua bộ lọc sợi thủy tinh, cỡ lỗ 0,7 mm (5.8) và khử khí trong b siêu âm (5.4) trước khi sử dụng.

4.3.Ete dầu mỏ.

5.Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết b, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

5.1.Máy sắc ký lng, có detector ch số khúc xạ R401 hoặc loại tương đương và máy ghi 10 mV.

5.2.Cột nhồi, loại chuyên dùng cho phân tích đường.

5.3.Bộ bơm, dùng cho sắc kí lỏng có vòng bơm 50 ml hoặc loại tương đương.

5.4.B siêu âm.

5.5.Đũa thủy tinh.

5.6.Nồi cách thủy, thể kiểm soát được nhiệt độ đến 90 °C.

5.7.Bộ lọc xyranh Swinney, c lỗ 0,45 mm.

5.8.Bộ lọc si thủy tinh, cỡ lỗ 0,7 mm.

5.9.ng ly tâm, dung tích bằng hoặc lớn hơn 100 ml.

5.10.Máy ly tâm, có thể ly tâm với tc độ 1800 r/min và 2 000 r/min.

6.Lấy mẫu

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải là mẫu đại diện. Mẫu không bi hư hng hoặc biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Xem tiêu chuẩn cụ thể có liên quan đến sản phm. Nếu chưa có tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến sản phẩm thì các bên có liên quan nên thỏa thuận với nhau về vấn đề này.

7.Cách tiến hành

7.1.Chuẩn bị mẫu thử

Cân 10,0 g sôcôla sữa đã được nghiền mn cho vào ống ly tâm (5.9) và thêm 50 ml ete dầu m (4.3). Lắc để trộn đều sau đó ly tâm khoảng 15 min tc độ 1800 r/min. Gạn và loại b dch nổi phía trên. Lặp lại quá trình chiết.

Dùng đũa thủy tinh (5.5) khuấy đảo phần còn lại, thêm 100 g nước rồi cân, sau đó đặt vào nồi cách thủy (5.6) ở nhiệt độ khoảng từ 85 °C đến 90 °C trong 25 min. Lấy ống ra để nguội đến nhiệt độ phòng rồi thêm nước đến khối lượng ban đầu. Ly tâm khoảng 10 min ở tốc độ 2000 r/min, lấy phần dịch nổitrong phía trên và lọc qua bộ lọc xyranh 0,45 mm (5.7).

7.2.Xác định

Cho đầy phần mẫu thử (7.1) vào vòng bơm 50 ml của bộ bơm (5.3) và bơm lên cột với dung môi phađộng ở tốc độ 1,5 ml/min đến 2,0 ml/min.

8.Tính kết quả

Tính nồng độ của từng loại đường trong dung dịch mẫu thử bằng cách so sánh chiều cao pic hoặc diện tích pic từ của mỗi loại đường tương ứng với chiều cao pic hoặc diện tích pic của từng chất chuẩn đường. Sử dụng cùng một phương pháp đo (diện tích hoặc chiều cao).

Hàm lượng từng loại đường trong mẫu thử, X, biểu thị bằng microgam trên gam (mg/g), được tính theo công thức sau:

image001 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11035:2015

Trong đó:

C0là nồng độ của các dung dịch chuẩn đường, tính bằng microgam trên mililit (mg/ml);

S0là chiều cao pic hoặc diện tích pic của chất chuẩn đường;

S là chiều cao pic hoặc diện tích pic của loại đường tương ứng trong dung dịch mẫu thử;

V là thể tích dung dịch mẫu thử thu được sau khi lọc (xem 7.1), tính bằng mililit (ml);

m là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam (g).

9.Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ mẫu thử;

b) phương pháp lấy mu đã sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) mọi thao tác không được quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc những điều được coi tự chọn, và bất kỳ chi tiết nào có ảnh hưởng tới kết quả;

e) kết quả thử nghiệm thu được.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 8906:2011 (EN 12630:1999), Nước rau qu, xác định hàm lượng glucoza, fructoza, sorbitol và sacaroza – Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN11035:2015

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN11035:2015
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN11035:2015

PDF
File văn bản gốc (1.2MB)
DOC
File văn bản word (46KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11035:2015 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Website: https://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *