Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11443:2016 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11443:2016 về Phụ gia thực phẩm – Etyl maltol


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11443:2016

PHỤ GIA THỰC PHẨM –ETYL MALTOL

Food additives – Etyl maltol

 

Lời nói đầu

TCVN 11443:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2007) Etyl maltol;

TCVN 11443:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHỤ GIA THỰC PHẨM –ETYL MALTOL

Food additives – Etyl maltol

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với etyl maltol được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6469:2010, Phụ gia thực phẩm – Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý

TCVN 8900-1:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 1: Hàm lượng nước (Phương pháp chuẩn độ Karl Fischer)

TCVN 8900-2:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ– Phần 2: Hao hụt khi lượng khi sấy, hàm lượng tro, chất không tan trong nước và chất không tan trong axit

TCVN 8900-6:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo ph hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 8900-7:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 7: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-AES)

TCVN 8900-8:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phn 8: Định lượng chì và cadimi bằng đo ph hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

3 Mô tả

3.1 Tên gọi

Tên hóa học:                                                 2-etyl-3-hydroxy-4-pyron

3.2  Kí hiệu

INS (mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm):  637

C.A.S (mã số hóa chất):                              4940-11-8

3.3  Công thức hóa học:                             C7H8O3

3.4  Công thức cấu tạo (xem Hình 1)

image001 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11443:2016

Hình 1 – Công thức cấu tạo của etyl maltol

3.5  Khối lượng phân tử:                            140,14

3.6  Chức năng sử dụng:                            Chất điều vị, chất tạo hương

4 Các yêu cầu

4.1  Nhận biết

4.1.1 Cảm quan

Bột tinh thể trắng, có mùi ngọt của trái cây.

4.1.2  Khong nóng chảy

Từ 89 °C đến 93 °C.

4.1.3  Độ hòa tan

Ít tan trong nước, có th tan trong etanol và propylen glycol.

CHÚ THÍCH: Theo TCVN 6469:2010, chất được coi là “ít tan” nếu cần từ 30 đến dưới 100 phần dung môi để hòa tan 1 phần chất tan, chất “có th tan nếu ch cần từ 10 đến dưới 30 phần dung môi để hòa tan 1 phần cht tan.

4.1.4 Độ hấp thụ tử ngoại

Phổ hấp thụ t ngoại của dung dịch mẫu thử 10 mg/l trong axit clohydric 0,1 N có độ hấp thụ cực đại ở bước sóng 276 nm.

4.2  Các chỉ tiêu lí – hóa

Các chỉ tiêu lí – hóa của etyl maltol theo quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Ch tiêu lí – hóa của etyl maltol

Tên chỉ tiêu

Mức yêu cầu

1. Hàm lượng etyl maltol, % khối lượng chất khô, không nhỏ hơn

99,0

2. Hàm lượng nước, % khối lượng, không lớn hơn

0,5

3. Hàm lượng tro sulfat, % khối lượng, không lớn hơn

0,2

4. Hàm lượng chì, mg/kg, không lớn hơn

1

5 Phương pháp thử

5.1 Xác định khoảng nóng chảy, theo 3.2 của TCVN 6469:2010.

5.2  Xác định độ hòa tan, theo 3.7 của TCVN 6469:2010.

5.3  Xác định hàm lượng etyl maltol

5.3.1 Thuốc thử

Sử dụng thuốc thử tinh khiết phân tích, nước sử dụng là nước cất hai lần hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.

5.3.1.1  Dung dịch axit clohydric, 0,1 N.

5.3.1.2  Dung dịch chuẩn etyl maltol

Cân 50 mg chất chuẩn etyl maltol, chính xác đến 0,1 mg, cho vào bình định mức 250 ml (5.3.2.2), hòa tan trong một ít dung dịch axit clohydric 0,1 N (5.3.1.1), thêm dung dịch axit clohydric 0,1 N đến vạch và trộn. Dùng pipet (5.3.2.3) lấy 5 ml dung dịch này cho vào bình định mức 100 ml (5.3.2.2), pha loãng đến vạch bằng dung dịch axit clohydric 0,1 N và trộn.

5.3.2  Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng thiết bị dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các thiết bị, dụng cụ sau đây:

5.3.2.1 Cân phân tích, có thể cân được 50 mg, chính xác đến 0,1 mg.

5.3.2.2 Bình định mức, dung tích 100 ml và 250 ml.

5.3.2.3 Pipet.

5.3.2.4  Thiết bị đo độ hấp thụ, có thể đo được tại bước sóng 276 nm.

5.3.2.5 Cuvet, bằng thạch anh, chiều dài đường quang 1 cm.

5.3.3  Cách tiến hành

5.3.3.1 Chuẩn bị dung dịch thử

Cân 50 mg mẫu thử, chính xác đến 0,1 mg, cho vào bình định mức 250 ml (5.3.2.2), hòa tan trong một ít dung dịch axit clohydric 0,1 N (5.3.1.1), thêm dung dịch axit clohydric 0,1 N đến vạch và trộn. Dùng pipet (5.3.2.3) lấy 5 ml cho vào bình định mức 100 ml (5.3.2.2), pha loãng đến vạch bằng dung dịch axit clohydric 0,1 N và trộn.

5.3.3.2  Xác định độ hấp thụ quang

Dùng thiết bị đo độ hấp thụ (5.3.2.4) để xác định độ hấp thụ quang của dung dịch chuẩn etyl maltol (5.3.1.2) và dung dịch thử (5.3.3.1) tại bước sóng 276 nm, sử dụng cuvet 1 cm (5.3.2.5) và dùng dung dịch axit clohydric 0,1 N (5.3.1.1) làm mẫu trắng.

5.3.4  Tính kết quả

Hàm lượng etyl maltol có trong mẫu thử, X, biểu thị bằng phần trăm khối lượng, tính theo công thức sau:

image002 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11443:2016

Trong đó:

wS là khối lượng chất chuẩn trong dung dịch chuẩn etyl maltol (5.3.1.2), tính bằng miligam (mg);

wA là khối lượng mẫu thử trong dung dịch thử (5.3.3.1), tính bằng miligam (mg);

AA là độ hấp thụ quang của dung dịch th;

AS là độ hấp thụ quang của dung dịch chuẩn etyl maltol.

5.4  Xác định hàm lượng nước, theo TCVN 8900-1:2012.

5.5 Xác định hàm lượng tro sulfat, theo 5.3.3 của TCVN 8900-2:2012, sử dụng 5 g mẫu th.

5.6 Xác định hàm lượng chì, theo TCVN 8900-6:2012, TCVN 8900-7:2012 hoặc TCVN 8900-8:2012.

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN11443:2016

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN11443:2016
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN11443:2016

PDF
File văn bản gốc (1.2MB)
DOC
File văn bản word (52KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11443:2016 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Website: https://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *