Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1:1995 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1:1995 về mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1-2:2003 về Xây dựng tiêu chuẩn – Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1:1995 về mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1 : 1995

MẪU TRÌNH BÀY TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
Form for pesentation of Vietnam Standards

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Khi trình bày các tiêu chuẩn khác có thể áp dụng các quy định của tiêu chuẩn này.

2. Yên cầu đối với việc trình bày tiêu chuẩn Việt Nam

2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam phải có kích thước 210 mm x 297 mm (khổ A4), sai số cho phép ± 0,5 mm.

2.2. Số trang tiêu chuẩn được tính từ trang bìa cho đến trang cuối cùng của tiêu chuẩn

Số trang tiêu chuẩn được in trên từng trang tiêu chuẩn ở mép ngoài phía dưới phần lời, trừ bốn trang bìa.

2.3. Kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam bao gồm:

– Kí hiệu của tiêu chuẩn Việt Nam là TCVN;

Số hiệu của tiêu chuẩn Việt Nam gồm 2 phần: Số đăng kí tiêu chuẩn và năm ban hành tiêu chuẩn gồm 4 chữ số, giữa 2 phần này là dầu hai chấm.

Đối với tiêu chuẩn gồm nhiều tập thì số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam gồm số đăng kí chung của tiêu chuẩn đó khi ban hành và số thứ tự của tập: Hai số này cách nhau một gạch ngang.

Ví dụ: TCVN 5204 – 1 : 1995 l

Kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam được in trên từng trang tiêu chuẩn ở góc ngoài phía mở của trang tiêu chuẩn.

Đối với tiêu chuẩn Việt Nam hoàn toàn tương đương và tương đương với các thay đổi biên tập so với tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài khác, trên trang bìa dưới kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam ghi kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương đương.

Ví dụ: TCVN 5204- 1: 1995 ị

ISO 9004- 1: 1994 1

Đối với tiêu chuẩn soát xét, dưới kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam và dưới kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn quốc tế hoặc nước ngoài, nếu có, ở trang bìa tiêu chuẩn ghi “soát xét lần…” (xem hình 1 và hình 2) .

2.4. Trình bày các trang tiêu chuẩn Việt Nam phải theo đúng các mẫu sau đây: Mẫu dùng cho trang bìa theo hình 1;

Mẫu dùng cho trang đầu phần cơ bản của tiêu chuẩn theo hình 2;

Mẫu dùng cho trang lề theo hình 3; Mẫu dùng cho trang chẵn theo hình 4;

Mẫu dùng cho trang bìa sau của tiêu chuẩn Việt Nam theo hình 5;

Mẫu dùng cho trang bìa khi in song ngữ theo hình 6;

– Mẫu dùng cho trang đầu phần cơ bản của tiêu chuẩn khi in bằng tiếng Anh theo hình 7.

2.5. Tiêu chuẩn Việt Nam có thể in song ngữ.

Khi tiêu chuẩn Việt Nam in song ngữ, bản tiêu chuẩn Việt Nam bằng tiếng nước ngoài được in tiếp sau bản tiếng Việt. Trong trường hợp này tên gọi của tiêu chuẩn bằng tiếng nước ngoài trên trang bìa được in với cỡ chữ giống như tên gọi của tiêu chuẩn bằng tiếng Việt.

Ví dụ:

1) Trình bày bìa cua TCVN khi in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu trong hình 6.

2) Trình bày trang phần dầu cơ bản của TCVN khi in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu trong hình 7.

2.6. Phần mở đầu của tiêu chuẩn theo thứ tự bao gồm: Mục lục, lời nói đầu, lời giới thiệu. Các mục này được in bắt đầu từ trang 2 của tiêu chuẩn. Khi kết thúc một mục thì in mục tiếp theo bắt đầu từ trang mới.

Trong tiêu chuẩn cho phép không có “Mực lục”, hoặc “ Lời giới thiệu” nhưng bắt buộc phải có lời mở đầu

Trang đầu phần cơ bản của tiêu chuẩn được xếp sau phần mở đầu và luôn luôn bắt đầu in từ trang lề (hình 2)

” Tiêu chuẩn Việt Nam có thể in thành tuyển tập. Việc trình bày và in tuyển tập các tiêu chuẩn Việt Nam phải được phép của Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng.


 

TCVN(1)                                               tiêu chuẩn việt nam (2)

 

(9)

11

TCVN 5204- 1: 1995(3)

ISO 9004- 1: 1994(4)

Soát xét lần 2(5)

 

 

 

 

 

 

 

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Phần l: HƯỚNG DẪN CHUNG(6)

Quality managelnent and quality syslem elelnems

Part 1: Guidelines(7)

 

 

 

 

 

 

 

Hà NộI – 1995(8)

214

(9)

 

 

1 Biểu tượng tiêu chuẩn Việt Nam

2 Dòng chữ “TIÊU CHUẩN VIệT NAM” chữ hoa cỡ 18 đậm

3.Kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam, chữ hoa cỡ 18 đậm

4 Kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, chữ hoa cỡ18 đậm

5 Thông báo về soát xét tiêu chuẩn, chữ thường cỡ 11 đậm

6 Tên tiêu chuẩn, chữ hoa cỡ 18 đậm

7 Tên tiêu chuẩn bằng tiếng Anh, chữ nghiêng cỡ 12 đậm

8 Hà Nội và năm xuất bản, chữ hoa cỡ 12 đậm

9 Vạch màu

 

Hình 1 – Mẫu trình bày trang bìa trước tiêu chuẩn Việt Nam

 

12

12

 

 

20

TIÊU CHUẩN VIệT NAM(l)           (2)TCVN 5204- l : 1995

 

12

(3)Soát xét lần 2

 

 

 

 

 

Quản lí chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng – Phần l: hướng dẫn chung(4)

Quality management and quality system elements(5)

Part1: Guidelines

 

245

(6)

3

(7)

20

 

1 Dòng chữ “TIÊU CHUẩN ViệT NAM” chữ hoa cỡ 14 đậm

2 Kí hiệu, số hiệu TCVN, chữ hoa cỡ 14 đậm

3.Thông báo về soát xét Tiêu chuẩn, chữ thường cỡ ll đậm

4 Tên tiêu chuẩn, chữ thường cỡ 16 đậm

5 Tên tiêu chuẩn bằng tiếng Anh, chữ nghiêng cỡ 12

6 Phần ghi nội dung tiêu chuẩn

7 Số trang tiêu chuẩn

 


Hình 2 – Mẫu trình bày trang đầu phần cơ bản của tiêu chuẩn Việt Nam

20

 

12

 

 

 

(1) TCVN 5204 – 1 : 1995

 

20

 

 

 (2)

 

257

 

 

7

(3)

20

 

1 Kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam. Chữ hoa cỡ 12 đậm

2 Phần ghi nội dung tiêu chuẩn

3. Số trang tiêu chuẩn


Hình 3.– Mẫu trình bày trang lẻ tiêu chuẩn Việt Nam

 

12

 

20

 

 

 

20

 

TCVN 2504 – 1 : 1995 (1)

 

257

 

(2)

20

8          (3)

1 Kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam, chữ hoa cỡ 12 đậm

2 Phần ghi nội dung tiêu chuẩn

3. Số trang tiêu chuẩn

Hình4.– Mẫu trình bày trang chẵn tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN 1 : 1995

(1)

 

32

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng chịu trách nhiệm xuất bản phát hành và giữ bản quyền tiêu chuẩn Việt Nam ([CVN). Không được in, sao:

chụp TCVN nếu chưa được phép của Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng

Địa chỉ: Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng

Nghĩa Đô – Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam

Tel: (84-4)34S407;

Fax (84-4) 361771

All rights reserved. No part of this- publication may be reproduced or utilised. in any form or by any means, electronic or mechanical, including     photocopying and microfilm, without permission in writing from Vietnam Standard Institute.

Address: Vietnam Standard Institute

Nghia Do – Tu Liem – HaNoi –

Tel: (84-4)843407;

Fax (84-4) 361771

 

 

1. Vạch mầu

2. Mã số qui định của tiêu chuẩn Việt Nam theo khung phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế ICS, chữ hoa cỡ 11 đậm


3. Qui định về trách nhiệm xuất bản phát hành và bản quyền tiêu chuẩn Việt Nam

Hình 5 – Mẫu trình bày trang bìa sau của tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN(1)                        TIÊU CHUẨN VIỆT NAM * VIETNAM STANDARD(2)

 

(8)

11

TCVN 5204- 1: 1995(3)

ISO 9004- 1: 1994(4)

Soát Xét lần 2(5)

Secona revision

 

 

 

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ

CỦA HỆ THỐNG CHẤT LUỢNG

Phần 1: HƯỚNG DẪN CHUNG(6)

 

 

 

QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY

SYSTEM ELEMENTS

Part 1: GUIDELINES

 

 

 

Hà Nội – 1995(7)

 

(8)

10

 

1 Biểu tượng tiêu chuẩn Việt Nam

2 Dòng chữ “TIÊU CHUẩN VIệT NAM VIETNAM STANDARD”, chữ hoa cỡ 18 đậm

3.Kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam, chữ hoa chữ hoa cỡ 18 đậm

4.Kí hiệu, số hiệu tiêu chuẩn quốc tế tương ứng hữ hoa cỡ 18 đậm

5 Thông báo về soát xét tiêu chuẩn bằng tiếng việt và tiếng Anh, chữ thường cỡ ll đậm

6 Tên tiêu chuẩn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ hoa cỡ 18 đậm

7 Hà Nội và năm xuất bản tiêu chuẩn, chữ hoa cỡ 10 đậm

8 Vạch màu

 

Hình 6 – Mẫu trình bày trang bìa trước Tiêu chuẩn Việt Nam khi in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

20

 

12

 

 

(1)                                                                                                                 (2)

 

 

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM – VIETNAM STANDARD TCVN 5204-1:  1995

 

12

 

(3)  Second revision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality management and qualiy  elements(5)

Guidelines (4)

 

 

 

 

 

 

(5)

 

 

 

(6)        5

 

 

1 Dòng chữ “TIÊU CHUẩN VIệT NAM * VIETNAM STANDARD” chữ hoa cỡ 14 đậm

2 Kí hiệu: số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam, chữ hoa cỡ 14 đậm

3.Thông báo về soát xét tiêu chuẩn, chữ thường cỡ ll đậm

4 Tên tiêu chuẩn, chữ thường cỡ 16 đậm

5 Phán ghi nội dung tiêu chuẩn

6 Số trang tiêu chuẩn

Hình 7 – Mẫu trình bày trang đầu phần cơ bản của tiêu chuẩn Việt Nam khi in bằng tiếng Anh

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN1:1995

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN1:1995
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN1:1995

PDF
File văn bản gốc (89.4KB)
DOC
File văn bản word (74.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1:1995 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859