Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN320:1969 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.648.963 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 320:1969 về Ký hiệu toán do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 320 – 69

KÍ HIỆU TOÁN

Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu thông dụng về toán dùng trong các ngành khoa học và kỹ thuật

Số thứ tự

Ký hiệu hoặc dấu hiệu

Giải thích

1

2

3

1

+

Cộng, dương

2

Trừ, âm

3

X hoặc .

Nhân

 

Ghi chú: đối với các ký hiệu bằng chữ có thể viết liền không cần dấu x hoặc dấu .) khi không thể xảy ra hiểu lầm.

4

; a/b; a : b

Chia

5

=

Bằng

6

≠ ;

Không bằng

7

Đồng nhất

8

Không đồng nhất

9

ứng với

 

Ví dụ 1 cm  10 km

 

10

Gần bằng

11

Tiến tới

12

Tiệm cận bằng

13

~

Tỷ lệ với, đồng dạng với

14

Vô cực

15

Nhỏ hơn

16

Lớn hơn

17

Nhỏ hơn hoặc bằng

18

Lớn hơn hoặc bằng

19

Quá nhỏ so với

20

Quá lớn so với

21

Song song

22

Không song song

23

Song song cùng chiều

24

Song song ngược chiều

25

Vuông góc

26

Tam giác

27

Góc

28

Đoạn AB

29

Cung AB

30

|a|

Trị số tuyệt đối của a

31

an

a lũy thừa n

32

a1/2; ;

Căn bậc hai của a

33

a1/n; ;

Căn bậc n của a

34

Giá trị trung bình của a

35

p!

p giai thừa, bằng 1x2x3x…xp

36

Tổ hợp bằng

37

Tổng

38

Tích

39

lim

Giới hạn

40

Giới hạn trên

41

Giới hạn dưới

42

sup

Cận trên

43

inf

Cận dưới

44

max

Tối đa, cực đại

45

min

Tối thiểu, cực tiểu

46

f(x)

Hàm số của x

47

f(x)|

f(b) – f(a)

48

Giới hạn của f(x)

Khi x → a

49

∆x

Gia số của x

50

Biến phân của x

51

 df/dx; f’(x)

Đạo hàm của hàm số f(x)

52

Đạo hàm riêng của f(x, y,…) đối với x khi y … là không đổi

53

df

Vi phân toàn phần của f

 

Ví dụ

54

Tích phân bất định của f(x) đối với x.

55

Tích phân xác định của f(x) đối với x khi x đi từ x=a đến x=b

56

e

Cơ số logarit tự nhiên

57

e; expx

e lũy thừa x

58

logax

Logarit cơ số a của x

59

Lnx, logex

Logarit tự nhiên của x

60

lgx ; logx ; log10x

Logarit cơ số 10 của x

61

lbx ; log2x

Logarit cơ số 2 của x

62

sinx

Sin của x

63

cosx

Cosin của x

64

tgx, tanx

Tang của x

65

cotgx, cotx

Cotang của x

 

Ghi chú: cũng có thể viết ctgx

 

66

secx

Sec của x,

67

cosecx

Cosex của x,

68

arcsinx

Ghi chú: cũngcó thể viết sin-1x

Cung có sin bằng x

69

arccosx

Cung có cosin bằng x

 

Ghi chú: ccũngó thể viết cos-1x

 

70

arctgx; arctanx

Ghi chú: cũngcó thể viết tg-1x

Cung có tang bằng x

71

arccotgx; arccotx

Ghi chú: cũngcó thể viết cotg-1x

Cung có cotang bằng x

72

arcsecx

Ghi chú: cũngcó thể sec-1x

Cung có sec bằng x

73

arccosecx

Ghi chú: cũngcó thể viết cosec-1x

Cung có cosec bằng x

74

shx; sinhx

Sin hypecbolic của x

75

chx; coshx

Cosin hypecbolic của x

76

thx; tanhx

Tang hypecbolic của x

77

ethx; cothx

Cotang hypecbolic của x

78

sechx

Sec hypecbolic của x

79

cosechx

Cosec hypecbolic của x

80

argshx; argsinhx

Ghi chú: cũng có thể viết sinh-1x

Sin hypecbolic nghịch đảo

81

argchx; arcoshx

Ghi chú: cũng có thể viết cosh-1x

Cosin hypecbolic nghịch đảo

82

argthx; artanhx

Ghi chú: cũng có thể viết tanh-1x

Tang hypecbolic nghịch đảo

83

argcothx; arcothx

Ghi chú: cũng có thể viết coth-1x

Cotang hypecbolic nghịch đảo

84

arsechx

Ghi chú: cũng có thể viết sech-1x

Sec hypecbolic nghịch đảo

85

arcosechx

Ghi chú: cũng có thể viết cosec-1x

Cosec hypecbolic nghịch đảo

86

i, j

i2 = -1

87

ReZ

Ghi chú: Z = ReZ + ilmZ

Phần thực của Z

88

ImZ

Phần ảo của Z

89

|Z|

Ghi chú: Z=|Z|eiargZ

Môđun của Z

90

argZ

Acgumen của Z

91

Z*

Ghi chú: ZZ* = Z|2

Số phức liên hợp của Z

92

Ã

Ma trận chuyển vị của A

93

A*

Ma trận phức liên hợp của A

94

A+

Ghi chú : A+ = Ã*

Ma trận liên hợp Hecmit của ma trận A

95

A, a,

Vectơ

96

|A|

Ghi chú: cũng có thể dùng A

Cường độ của vecto

97

A.B

Tích vô hướng

98

A x B

Tích vectơ

99

Toán tử nabia

100

; gradj

Gradien của j

101

Divecgen của A

102

curlA, rotA

Độ xoắn của A

103

2,

Toán tử Laplaxơ của

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN320:1969

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN320:1969
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 tháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN320:1969

PDF
File văn bản gốc (455KB)
DOC
File văn bản word (306KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN320:1969 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.648.963

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0988648963