Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3656:1981 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3656:1981 về Tài liệu công nghệ – Khung tên


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3656 : 1981

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ – KHUNG TẤN

Documentation technological – Basic inscriptions

Lời nói đầu

TCVN 3656 : 1981 do Trường Đại Học Kỹ Thuật Quân Sự – Bộ Quốc phòng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà Nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ – KHUNG TÊN

Documentation technological – Basic inscriptions

Tiêu chuẩn này quy định hình dáng, kích thước, cách thức trình bày và nội dung của các khung tên trong các tài liệu công nghệ.

1. Nội dung và kích thước của các tài liệu công nghệ có chứa ô “ khung tên” phải theo các mẫu:

Mẫu 1 và 1a dùng cho các loại phiếu tiến trình công nghệ, quy trình công nghệ, quy trình công nghệ điển hình và các bản kê.

Mẫu 2 và 2a, 3 và 2a dùng cho các phiếu hướng dẫn công nghệ.

Mẫu 4 và 1a dung cho các phiếu sơ đồ gia công, nguyên công, phiếu tổng hợp, bản kê các chi tiết (đơn vị lắp ráp) chế tạo theo quy trình (nguyên công) công nghệ điển hình (gia công nhóm)

2. Phải trình bày khung tên ở phía trên và phía dưới của tài liệu công nghệ như hướng dẫn ở phụ lục.

3 Nội dung từng ô của khung tên phải phù hợp với các yêu cầu trong bảng.

Bảng 1

Số hiệu ô

Nội dung của ô

1

Tên cơ quan (xí nghiệp) xây dựng tài liệu công nghệ

2

Tên tài liệu công nghệ

3

Ký hiệu chi tiết (đơn vị lắp ráp) theo tài liệu thiết kế. Đối với quá trình công nghệ điển hình (gia công nhóm), nếu ký hiệu của nhóm (kiểu, loại) chi tiết hoặc phương pháp công nghệ theo bằng phần loại về kết cấu và công nghệ.

4

Tên chi tiết (đơn vị lắp ráp) như trong tài liệu thiết kế hoặc tên nhóm (kiểu, loại…) chi tiết gia công, tên phương pháp công nghệ.

5

Ký hiệu của tài liệu công nghệ

6

Ký hiệu của giai đoạn xây dựng tài liệu công nghệ

7

Số thứ tự của tờ tài liệu

8

Tổng số tờ tài liệu

9

Chức vụ những người ký vào tài liệu

10

Họ và tên những người ký vào tài liệu.

11

Chữ ký của những người có tên ở ô 10. Trong đó bắt buộc phải có chữ ký người soạn thảo (xây dựng) và người kiểm tra. Trường hợp nếu số lượng dòng trong ô 9 không đủ để đề hết những người cần ký thì được phép để ở tờ đầu hay tờ bìa của tập tài liệu đó và phải ghi rõ chức vụ, họ tên.

12

Ngày, tháng ký

13

Số thứ tự sửa đổi

14

Số thứ tự của tờ tài liệu phải sửa đổi

15

Ký hiệu của văn bản về sửa đổi

16

Chữ ký của người sửa tài liệu

17

Ngày, tháng sửa đổi.

 

Khung tên dùng cho tài liệu công nghệ dạng viết có bản kẻ ô (tờ đầu tiên hoặc tờ nhan đề)

 

Khung tên dùng cho tài liệu công nghệ dạng viết có bảng kẻ ô (tờ tiếp theo)

 

Khung tên dùng cho tài liệu công nghệ dạng viết không có bảng kẻ ô (phiếu hướng dẫn ) trong tập tài liệu không có tờ bìa (tờ đầu tiên hoặc tờ nhan đề)

 

Khung tên dùng cho tài liệu công nghệ dạng viết (phiếu hướng dẫn ) không có bảng kẻ ô (tờ tiếp theo)

 

Khung tên dùng cho tài liệu công nghệ dạng viết không có bảng kẻ ô (phiếu hướng dẫn ) trong tập tài liệu không có tờ bìa (tờ đầu tiên hoặc tờ nhan đề)

Text Box: 20Khung tên dùng cho tài liệu công nghệ dạng viết có bản kẻ ô (tờ đầu tiên hoặc tờ nhan đề)

 

Phụ lục

Các bố trí khung tên trong các mẫu tài liệu công nghệ dạng viết có bảng kẻ ô và các mẫu tài liệu công nghệ dạng vẽ:

Cách bố trí khung tên trong các mẫu tài liệu công nghệ dạng viết không có bản kể ô:

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN3656:1981

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN3656:1981
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3656:1981

PDF
File văn bản gốc (134KB)
DOC
File văn bản word (120KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3656:1981 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859