Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3808:1983 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3808:1983 về Tài liệu công nghệ – Bản kê tài liệu đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3808: 2008 (ISO 6433:1981) về Bản vẽ kỹ thuật – Chú dẫn phần tử .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3808:1983 về Tài liệu công nghệ – Bản kê tài liệu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3808 – 83

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ – BẢN KÊ TÀI LIỆU

Technological documentation – The list of documents

1. Tiêu chuẩn này quy định các mẫu và quy tắc trình bày bản kê tài liệu công nghệ.

2. Bản kê tài liệu công nghệ là tài liệu bắt buộc có khi chuyển giao tài liệu từ một xí nghiệp (cơ quan) cho một xí nghiệp (cơ quan) khác hoặc để ghi micrôfim. Bản kê được lập cho các sản phẩm.

Cho phép sử dụng bản kê để liệt kê các tài liệu của quy trình công nghệ điển hình.

3. Bản kê trong trường hợp tổng quát gồm các phần:

– Sản phẩm;

– Đơn vị lắp ráp;

– Chi tiết;

– Vật liệu;

– Tổ hợp.

Thành phần của bộ tài liệu công nghệ cho một sản phẩm, có thể bao gồm một số phần hoặc toàn bộ các phần đã nêu trên.

Tên gọi của mỗi phần được ghi trong cột “tên gọi tài liệu công nghệ”.

4. Trong phần “sản phẩm” ghi các tài liệu công nghệ thuộc bộ tài liệu cho sản phẩm.

5. Trong các phần “Đơn vị lắp ráp”, “Chi tiết” và” Tổ hợp” ghi các tài liệu công nghệ thuộc bộ tài liệu cho đơn vị lắp ráp, chi tiết và tổ hợp.

6. Trong phần “Vật liệu” ghi các tài liệu công nghệ thuộc bộ tài liệu cho vật liệu, không phụ thuộc vào việc các vật liệu này đã được nêu hay không nêu trong bản vẽ các chi tiết hoặc trong bản kê tài liệu thiết kế.

7. Cho phép chỉ ghi trong bản kê các phiếu tiến trình công nghệ hoặc các phiếu quy trình công nghệ, trong trường hợp này phải tập hợp thành bộ các tài liệu cần thiết về phiếu tiến trình hoặc phiếu quy trình công nghệ.

8. Bản kê được lập theo mẫu 1 và 1a.

9. Nội dung các ô (cột) của bản kê ghi theo chỉ dẫn trong bảng.

Số hiệu ô (cột)

Nội dung

1

Số thứ tự dòng

2

Không phải ghi trong phần “sản phẩm”
Ghi ký hiệu các đơn vị lắp ráp, các chi tiết, các tổ hợp và các vật liệu theo tài liệu thiết kế trong các phần “đơn vị lắp ráp”, “chi tiết”, “tổ hợp” và “vật liệu”.

3, 4

Ghi tên gọi và ký hiệu tài liệu công nghệ cho sản phẩm trong phần “sản phẩm”.
Ghi tên gọi và ký hiệu tài liệu công nghệ cho các phần của sản phẩm và vật liệu được liệt kê trong các phần “đơn vị lắp ráp”, “chi tiết”, “tổ hợp” và “vật liệu”.

5

Số thứ tự tờ của bản kê các chi tiết (đơn vị lắp ráp) chế tạo theo nguyên công (quy trình) công nghệ điển hình, trong đó nêu các số liệu về chi tiết hoặc đơn vị lắp ráp.

6

Tổng số tờ của tài liệu.

7

Ghi chú.

10. Trình tự ghi các ký hiệu của các chi tiết và đơn vị lắp ráp phải phù hợp với yêu cầu của TCVN 223 – 66.

11. Tên gọi các loại tài liệu công nghệ ghi theo TCVN 3655 – 81 theo thứ tự như trong phiếu tiến trình công nghệ hoặc phiếu quy trình công nghệ.

Chú thích: Nếu có bản kê cho đơn vị lắp ráp (đơn vị lắp ráp dùng cho sản phẩm và xuất độc lập) ghi trong cột “ký hiệu”, thì trong các cột “Tên gọi tài liệu công nghệ” và “Ký hiệu tài liệu công nghệ” phải ghi tên gọi và ký hiệu của bản kê đó.


Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN3808:1983

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN3808:1983
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Hết hiệu lực
Lĩnh vực Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3808:1983

PDF
File văn bản gốc (731.6KB)
DOC
File văn bản word (419.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3808:1983 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859