Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4296:2009 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4296:2009 về Quặng apatit – Yêu cầu kĩ thuật


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4296 : 2009

QUẶNG APATIT – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Apatit ores – Specifications

Lời nói đầu

TCVN 4296 : 2009 thay thế TCVN 4296 – 86.

TCVN 4296 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134/SC2 Phân bón hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

QUẶNG APATIT – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Apatit ores – Specifications

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với quặng apatit dùng để sản xuất phân bón.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 180 : 2009 Quặng apatit – Phương pháp thử.

TCVN 4828-1 (ISO 2591-1) 1) Phương pháp sàng thử nghiệm – Phần 1: Sử dụng sàng thử nghiệm loại lưới thép đan và tấm kim loại đục lỗ.

2. Yêu cầu kỹ thuật

Theo thành phần phospho pentoxit (P2O5), quặng apatit được phân thành hai loại với các chỉ tiêu chất lượng quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng của quặng apatit

Tên ch tiêu

Mức

Loại 1

Loại 2

1. Hàm lượng P2O5 toàn phần, tính bằng % min.

32

22

2. Hàm lượng SiO2, tính bằng %

3. Hàm lượng CaO, tính bằng %

4. Hàm lượng Fe2O3, tính bằng %

5. Hàm lượng Al2O3, tính bằng %

6. Hàm lượng MgO, tính bằng %

7. Độ ẩm, tính bằng %

8. Cỡ hạt không lớn hơn 100 mm, tính bằng % min.

98

4. Phương pháp thử

4.1. Xác định các hàm lượng phospho pentoxit (P2O5), silic dioxit (SiO2), canxi oxit (CaO), sắt oxit (Fe2O3), nhôm oxit (Al2O3) và magie oxit (MgO) theo TCVN 180 : 2009.

4.2. Xác định cỡ hạt theo TCVN 4828-1.1) Tiêu chuẩn này đang được soát xét.

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN4296:2009

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN4296:2009
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN4296:2009

PDF
File văn bản gốc (540.5KB)
DOC
File văn bản word (44KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4296:2009 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859