Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4473:1987 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.648.963 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4473:1987 về máy xây dựng, máy làm đất – thuật ngữ và định nghĩa đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4473:2012 về Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4473:1987 về máy xây dựng, máy làm đất – thuật ngữ và định nghĩa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4473 : 1987

MÁY XÂY DỰNG – MÁY LÀM ĐẤT – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Building plants – Earth moving plants – Terminology and definitions

Tiêu chuẩn này qui định thống nhất các thuật ngữ – định nghĩa của máy làm đất và được sử dụng trong các tiêu chuẩn và tài liệu khoa học kĩ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng

Thuật ngữ

Định nghĩa

Thuật ngữ nước ngoài

Sơ đồ

1

2

3

4

1. Máy đào

1.1. Máy đào một gầu

Máy đào làm việc theo chu kì, có 1 gầu, dùng để đào, xúc, chuyển và đổ đất (hay vật liệu khác) thành đống hoặc lên các phương tiện vận chuyển

Single – bucket excavator

1.2. Máy đào một gầu vạn năng

Máy đào một gầu, ngoài công tác đất còn có thể đóng cọc, bốc dỡ, trục lắp… nhờ thay đổi một trong các bộ phận công tác tương ứng

Universal single bucket excavator

 

1.3. Máy đào một gầu vạn năng quay toàn vòng

Máy đào một gầu vạn năng, phần quay có thể quay 1 góc không hạn chế theo hai chiều thuận, nghịch

Full- revoling universal excavator

1.4. Máy đào một gầu vạn năng quay không toàn vòng

Máy đào một gầu vạn năng, phần quay chỉ có thể quay một góc hạn chế

Nofull- revoling universal excavator

1.5. Máy đào một gầu vạn năng bánh xích

Máy đào một gầu vạn năng có bộ phận di chuyển là bánh xích

Chain- crawloring universal excavator

1.6. Máy đào một gầu vạn năng bánh hơi

Máy đào một gầu vạn năng có bộ phận di chuyển là bánh hơi

Wheel – moving universal excavator

1.7. Máy đào một gầu vạn năng 1 động cơ

Máy đào một gầu vạn năng có 1 động cơ dẫn động cho tất cả các cơ cấu

Single – engine universal excavator

 

1.8. Máy đào một gầu vạn năng nhiều động cơ

Máy đào một gầu vạn năng nhiều động cơ, mỗi động cơ dẫn động cho 1 cơ cấu hoặc 1 nhóm cơ cấu riêng biệt

Multi – engine universal excavator

 

1.9. Máy đào một gầu vạn năng truyền động cơ khí

Máy đào một gầu vạn năng một động cơ, có hệ thống truyền động cơ khí

Mechanic-al operated excavator

 

1.10. Máy đào một gầu vạn năng truyền động cơ khí thuỷ lực

Máy đào một gầu vạn năng một động cơ, có hệ thống truyền động cơ khí kết hợp với thuỷ lực

Hydrau- mechanical operated excavator

 

1.11. Máy đào một gầu vạn năng truyền động thuỷ lực

Máy đào một gầu vạn năng nhiều động cơ, có hệ thống truyền động thuỷ lực

Hydraulic operated excavator

 

1.12. Máy đào một gầu vạn năng truyền động điện

Máy đào một gầu vạn năng nhiều động cơ, có hệ thống truyền động điện

Electrically operated excavator

 

1.13. Máy đào một gầu vạn năng có bộ công tắc treo mềm

Máy đào một gầu vạn năng dùng cáp treo giữ và dẫn động bộ công tác

Cable universal excavator

1.14. Máy đào một gầu vạn năng có bộ công tắc treo cứng (máy đào thuỷ lực)

Máy đào một gầu vạn năng dùng xi lanh thuỷ lực treo giữ và dẫn động bộ công tắc

Hydraulic universal excavator

1.15. Máy đào gầu thuận

Máy đào lắp gầu ngửa để đào tầng đất cao hơn vị trí máy đứng

Push shovel

1.16. Máy đào gầu nghịch

Máy đào lắp gầu sấp để đào tầng đất thấp hơn vị trí máy đứng

Back excavator

1.17. Máy đào gầu quãng

Máy đào lắp gầu quãng có bán kính đào mở rộng để đào tầng đất thấp hơn vị trí máy đứng

Dragline excavator

1.18. Máy đào gầu ngoạm

Máy đào lắp gầu ngoạm để đào đất theo hướng thẳng đứng hoặc bốc dỡ vật liệu rời

Clamshell excavator

1.19. Máy đào nhiều gầu

Máy đào và xả đất liên tục, có nhiều gầu chuyển động theo 1 quĩ đạo khép kín để đào hào, kênh mương…

Multi-bucket excavator

 

1.20. Máy đào nhiều gầu đào dọc

Máy đào nhiều gầu có hướng đào trùng với hướng di chuyển của máy

Longitudin-al trenching machine

1.21. Máy đào nhiều gầu đào ngang

Máy đào nhiều gầu có hướng đào vuông góc với hướng di chuyển của máy

Diametrical trenching machine

1.22. Máy đào nhiều gầu kiểu xích (kéo gầu)

Máy đào nhiều gầu có khung phẳng, trên đó lắp một hệ xích dẫn động gầu

ladder-type trenching machine

1.23. Máy đào nhiều gầu kiểu rôto

Máy đào nhiều gầu có khung tròn (rôto), trên đó lắp gầu theo chu vi

Wheel-type trenching machine

2. Máy đào – chuyển

2.1. Máy ủi

Máy đào – chuyển đất làm việc theo chu kì, có lưỡi ủi lắp trên máy kéo dùng để đào, đẩy, san và chuyển đất với cự li hạn chế (nhỏ hơn 100m)

Bulldozer

2.2. Máy ủi lưỡi không quay

Máy ủi có lưỡi ủi đặt vuông góc với trục dọc của máy cơ sở

 

Angledozer

2.3. Máy ủi lưỡi quay

Máy ủi có lưỡi ủi đặt những góc nhất định trong mặt phẳng nằm ngang và thẳng đứng

2.4. Máy ủi thông dụng

Máy ủi được chế tạo để làm việc trong những điều kiện phổ biến

Genneral-duty bulldozer

 

2.5. Máy ủi chuyên dùng

Máy ủi được chế tạo để thực hiện một công việc nhất định trong một điều kiện nhất định

Suitable bulldozer

 

2.6. Máy ủi bánh xích

Máy ủi có bộ phận di chuyển là bánh xích

Crawler bulldozer

2.7. Máy ủi bánh hơi

Máy ủi có bộ phận di chuyển là bánh hơi

Wheel bulldozer

2.8. Máy ủi điều khiển bằng cáp

Máy ủi dùng hệ thống ròng rọc – cáp để điều khiển lưỡi ủi

Cable bulldozer

2.9. Máy ủi điều khiển bằng thuỷ lực (máy ủi thuỷ lực)

Máy ủi dùng hệ thống thuỷ lực để điều khiển lưỡi ủi

Hydraulic bulldozer

2.10. Máy cạp

Máy đào – chuyển đất, làm việc theo chu kì, có thùng cạp dùng để đào, vận chuyển, đổ và san đất sơ bộ với cự li mở rộng (từ một vài trăm mét đến một vài kilômét)

Scraper

2.11. Máy cạp kéo theo

Máy cạp có thùng cạp do máy kéo kéo theo

Pull-type scraper

2.12. Máy cạp tự hành

Máy cạp tự di chuyển

Autoscra-per

2.13. Máy cạp điều khiển bằng cáp

Máy cạp dùng hệ thống ròng rọc – cáp để điều khiển thùng cạp

Cable scraper

2.14. Máy cạp điều khiển bằng thuỷ lực

Máy cạp dùng hệ thống thuỷ lực để điều khiển thùng cạp

Hydraulic scraper

2.15. Máy san

Máy gạt – san đất, làm việc theo chu kì, có lưỡi san dùng để san phẳng mặt bằng, tạo hình nền đường,đào rảnh, bạt mái dốc …

Grader

2.16. Máy san kéo theo

Máy san do máy kéo kéo theo

Pull-type grader

2.17. Máy san tự hành

Máy san tự di chuyển

Autograder (Motor-graders)

 

2.18. Máy san điều khiển bằng cơ khí

Máy san dùng hệ thống cơ khí để điều khiển lưỡi san

Mechanical drive grader

2.19. Máy san điều khiển bằng thuỷ lực

Máy san dùng hệ thống thuỷ lực để điều khiển lưỡi san

Hydrau-lical drive grader

2.20. Máy san Elêvatơ

Máy san có lắp băng tải để san, chuyển và xả đất liên tục

Elevating grader

3. Máy xúc

3.1. Máy xúc một gầu

Máy xúc tự hành, làm việc theo chu kì, dùng để bốc xúc đất đá (hoặc vật liệu rời) lên các phương tiện vận chuyển hoặc gom thành đống

Single -bucket loader

3.2. Máy xúc một gầu bánh xích

Máy xúc một gầu có bộ phận di chuyển là bánh xích

Single -bucket crawler loader

3.3. Máy xúc một gầu bánh hơi

Máy xúc một gầu có bộ phận di chuyển là bánh hơi

Single –bucket wheeled loader

 

3.4. Máy xúc một gầu đổ phía trước

Máy xúc một gầu đổ đất (hoặc vật liệu rời) theo fhướng tiến về phía trước

Single -bucket front and loader

 

3.5. Máy xúc một gầu đổ lật (máy xúc lật)

Máy xúc một gầu đổ đất (hoặc vật liệu rời) theo hướng tiến về phía sau

Single -bucket back and loader

 

4. Máy đầm

4.1. Máy đầm đất

Máy nén chặt nền đất (hoặc nền đường, áo đường…) nhờ tác dụng của lực tĩnh vã lực động

Tamping machine

 

4.2. Máy đầm lăn tự hành (lu tự hành)

Máy đầm có bộ công tác là bánh thép trơn, tự di chuyển

Mortor roller

4.3. Máy đầm vấu  (đầm vấu)

Máy đầm có bộ công tác là bánh thép, trên đó lắp các vấu

Sheep-foot roller

4.4. Máy đầm bánh hơi (đầm bánh hơi)

Máy đầm có bộ công tác là các bánh hơi

Pneumatict-typed roller

 

4.5. Máy đầm bánh hơi kéo theo

Máy đầm bánh hơi do máy kéo kéo theo

Tralled prumatity -red roller

4.6. Máy đầm bánh hơi tự hành

Máy đầm bánh hơi tự di chuyển

Motor roller

4.7. Máy đầm rung (đầm rung)

Máy đầm có bộ rung lắp trên bộ công tác

Vibrating roller

 

4.8. Máy đầm rung kéo theo

Máy đầm rung do máy kéo kéo theo

Vibrating-towel roller (Vibroweb roller)

4.9. Máy đầm rung tự hành

Máy đầm rung tự di chuyển

Motor vibrating roller

4.10. Bàn rung

Máy đầm có bộ rung lắp trên bàn thép, có thể tự di chuyển trong quá trình làm việc

Vibroplate

4.11. Máy đầm rơi

Máy đầm có bộ công tác làm việc theo nguyên lí rơi tự do (tạo lực động)

Tamping plate

5. Máy đào – chuyền bằng sức nước

5.1. Súng phun nước

Thiết bị đào đất chuyên dùng phun dòng nước có áp lực cao để đào phá đất

Monitor

5.2. Máy bơm bùn

Máy bơm chuyên dùng kiểu li tâm để hút và vận chuyển bùn

Suction dredger

 

5.3. Trạm bơm bùn

Trạm bơm chuyên dùng làm việc liên tục, dùng để đào phá đất ở dưới nước và chuyển chúng đến nơi đổ

Dredger pumping station

 

5.4. Trạm bơm bùn cố định

Trạm bơm bùn đặt cố định để làm việc ở một vị trí tương đối lâu

Dredger pumping stationary station

 

5.5. Trạm bơm bùn di động

Trạm bơm bùn tự di chuyển

Dredger pumping mobile station

 

5.6.Tàu hút bùn

Trạm bơm bùn đặt nổi trên mặt nước

Suction-tube dredger

6. Máy làm công việc phụ

6.1. Máy phát bụi cây

Máy để phát bụi cây và cắt cây nhỏ nhờ lưỡi cắt có dạng hình nêm lắp trên máy kéo

Brush saw

6.2. Máy nhổ gốc cây

Máy để ủi đổ cây, đào nhổ gốc cây và dọn lọc đá… nhờ thay đổi một trong các bộ công tác lắp trên máy kéo

Grubber

6.3. Máy xới đất

Máy để cày, phá tơi đất cứng hoặc nền đường cũ nhờ các răng xới lắp trên máy kéo

Ripper

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN4473:1987

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN4473:1987
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Hết hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN4473:1987

PDF
File văn bản gốc (161.7KB)
DOC
File văn bản word (388KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4473:1987 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.648.963

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859