Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5192:1990 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5192:1990 về Tài liệu chuẩn bị công nghệ sản xuất – Quy định chung


TCVN 5192:1990

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT – QUY ĐỊNH CHUNG

Documents for technological preparation of production – General rules

 

Lời nói đầu

TCVN 5192:1990 do Học viện kỹ thuật quân sự – Bộ Quốc phòng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT – QUY ĐỊNH CHUNG

Documents for technological preparation of production – General rules

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác chuẩn bị công nghệ sản xuất (CBCNSX) các sản phẩm ngành chế tạo máy, chế tạo khí cụ và phương tiện tự động hóa.

Tiêu chuẩn này quy định các vấn đề chung về chức năng của các tiêu chuẩn về CBCNSX, về việc phân nhóm các tiêu chuẩn về CBCNSX và việc đặt tên cho các tiêu chuẩn của từng nhóm.

1. Chức năng của bộ tài liệu CBCNSX

1.1. Bộ tài liệu chuẩn bị công nghệ sản xuất là nhóm các TCVN về tổ chức, quản lý và triển khai quá trình CBCNSX bao gồm việc áp dụng rộng rãi các quy trình công nghệ điển hình tiên tiến, trang thiết bị công nghệ chuẩn. Phương tiện cơ khí hóa và tự động hóa các quá trình sản xuất, các công trình nghiên cứu kỹ thuật và quản lý.

1.2. Chức năng cơ bản của bộ tài liệu CBCNSX là thiết lập hệ thống tổ chức và quản lý quá trình CBCNSX nhằm đảm bảo:

– Thống nhất việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp và phương tiện CBCNSX phù hợp với các thành tựu khoa học Kỹ thuật và trình độ sản xuất;

– Chất lượng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế cao trong quá trình CBCNSX;

– Tổ chức sản xuất với mức linh hoạt cao tạo điều kiện không ngừng cải tiến kỹ thuật và điều chỉnh nhanh việc xuất xưởng sản phẩm mới;

– Tổ chức hợp lý việc thực hiện cơ khí hóa và tự động hóa đồng bộ các công trình nghiên cứu kỹ thuật và quản lý.

– Mối liên hệ giữa bộ tài liệu CBCNSX với các hệ thống quản lý khác.

1.3. Tác dụng của bộ tài liệu CBCNSX tương ứng với chức năng của nó được đảm bảo bởi việc áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn về CBCNSX, các TCN và các tiêu chuẩn xí nghiệp cụ thể hóa và phát triển các quy định của bộ tài liệu CBCNSX áp dụng cụ thể cho các ngành hay các tổ chức sản xuất.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn trong hệ thống CBCNSX xây dựng các tài liệu về phương pháp và phương tiện cụ thể của CBCNSX, trong đó có:

a) Hệ thống tài liệu thiết kế;

b) Hệ thống tài liệu công nghệ;

c) Hệ thống phân loại và mã hóa các thông tin kinh tế kỹ thuật;

d) Hệ thống đánh giá chất lượng sản phẩm;

e) Hệ thống chuẩn bị và cung ứng vật tư cho sản xuất;

f) Hệ thống đảm bảo thống nhất việc đo lường;

g) các tài liệu về kế hoạch và tổ chức nhằm quy định và điều chỉnh CBCNSX.

h) các tài liệu định mức kỹ thuật cho:

– Các quy trình công nghệ chuẩn và tiên tiến khác và các phương pháp điển hình hóa và tiêu chuẩn hóa chúng;

– Các phương tiện trang bị công nghệ và phương pháp thống nhất, tổ hợp hóa và tiêu chuẩn hóa chúng;

– Các phương tiện cơ khí hóa và tự động hóa các công trình nghiên cứu kỹ thuật;

– Các phương pháp tiến hành tính toán và thử nghiệm trong lĩnh vực CBCNSX;

– Các phương pháp định mức và các số liệu tra cứu định mức;

– Các phương pháp tổ chức và quản lý quá trình CBCNSX áp dụng cho các dạng sản phẩm và loại hình sản xuất cụ thể.

i) Các tài liệu về cơ khí hóa và tự động hóa việc xử lý thông tin dùng trong CBCNSX và quản lý nó;

k) Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.

l) Hệ thống quản lý các tổ chức sản xuất.

1.4. Trình tự thiết lập và áp dụng các tài liệu về phương pháp về phương tiện CBCNSX phụ thuộc vào dạng sản phẩm và loại hình sản xuất cụ thể.

2. Phân nhóm cho các tiêu chuẩn và cách đặt tên cho các tiêu chuẩn của từng nhóm

2.1. Các tiêu chuẩn trong hệ thống CBCNSX được phân thành 6 nhóm theo mã số từ 1 đến 6.

Mã số các nhóm được quy định trong bảng

Mã số nhóm

Nhóm tiêu chuẩn

1

2

3

4


5


6

Các quy định chung

Tổ chức và quản lý quá trình chuẩn bị công nghệ sản xuất.

Tính công nghệ của kết cấu sản phẩm.

Nghiên cứu và áp dụng các quá trình công nghệ và các phương tiện trang bị công nghệ.

Ứng dụng các phương tiện kỹ thuật cơ khí hóa và tự động hóa của các công trình nghiên cứu kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn khác.

2.2. Cách đặt tên cho các tiêu chuẩn của từng nhóm theo nguyên tắc sau:

– Phần tổng quát tiêu chuẩn ghi: “Tài liệu chuẩn bị công nghệ sản xuất”;

– Phần đối tượng ghi tên cụ thể của tài liệu trong nhóm.

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN5192:1990

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN5192:1990
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN5192:1990

PDF
File văn bản gốc (94.9KB)
DOC
File văn bản word (40.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5192:1990 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859