Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5938:1995 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5938:1995 về chất lượng không khí – nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5938:2005 về chất lượng không khí – nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5938:1995 về chất lượng không khí – nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5938:1995

 

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH.

Air  quality  –  Maximum  permissible  concentration  of  hazardous  substances  in ambient air

 

1.Phạm vi áp dụng.

1.1.Tiêu  chuẩn  này  quy  định  nồng  độ  tối  đa  cho  phép  của  một  số  chất  độc  hại  trong không khí xung quanh bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ sinh ra do các hoạt động kinh

tế của con ng|ời.

1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất l|ợng không khí và giám sát tình trạng

ô nhiễm không khí xung quanh.

1.3.Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với không khí trong phạm vi các cơ sở sản xuất công nghiệp.

2.Giá trị giới hạn

Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh đ|ợc quy định trong bảng 1

Bảng 1- Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

(mg/m3)

 

 

Thứ tự

 

 

Tên chất

 

 

Công thức hóa học

Trung bình ngày

đêm

 

 

1 lần tối đa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

13

14

 

15

16

17

18

19

20

Acrylonitril Amoniac Anilil

Anhydril vanadic

Asen (hợp chất vô cơ tính theo As) Asen hydrua (asin)

Axit axetic Axit clohydric Axit nitric

Axit sunfuric

Benzen

Bụi chứa SiO2

– dianas 85 – 90% SiO2

– gạch chịu lửa 50% SiO2

– xi măng10% SiO2.

– dolomit 8% SiO2

Bụi chứa amiăng.

Cadmi (khói gồm ôxít và kim loại) theo Cd

Cacbon disunfua Cacbon tetraclorua Cloroform Chitetractyl

Clo

Benziđin

Crom kim loại và hợp chất

CH2  – CHCN NH3

C6H5NH2

V2O5

As

AsH3

CH3COOH

HCl

HNO3

H2SO4

C6H6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS2

CCl4

CHCl3

Pb(D2H5)4

Cl2

0,2

0,2

0,03

0,002

0,003

0,002

0,06

0,06

0,15

0,1

0,1

 

0,05

0,1

0,1

0,15

không

0,001

 

0,005

2

0,02

không

0,03

không

 

0,2

0,05

0,05

 

 

0,2

 

0,4

0,3

1,5

 

0,15

0,3

0,3

0,5

không

0,003

 

0,03

4

 

0,005

0,1

không


 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

l,2 Dicloetan DDT Hydroflorua Fomaldehyl Hydrosunfua Hydrocyanua

Mangan và hợp chất (tính theo MnO2) Niken (kim loại và hợp chất)

Naphta

Phenol

Styren Toluen Tricloetylen

Thuỷ ngân (kim loại và hợp chất) Vinyclcorua

Xăng

Tetracloetylen

NH2C8H4C8H4NH2

Cr

C2H4Cl2

C8H11Cl14

HF

HCHO H2S HCN

M/MnO2

 

Ni

 

C6H6OH C6H5CH-CH2

C6H5CH3

CICH- CCl2

Hg

CICH – CH2

 

C2CL4

0,0015

1

0,5

0,005

0,012

0,008

0,01

0,01

 

0,001

4

0,01

0,003

0,6

1

0,0003

 

1,5

0,1

0,0015

3

 

0,02

0,012

0,008

0,01

 

 

 

 

 

0,01

0,003

0,6

4

 

13

5,0

 

 

Chú thích: Ph|ơng pháp lấy mẫu phân tích, tính toán xác định từng thông số cụ thể đ|ợc quy định trong các

TCVN t|ơng ứng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN5938:1995

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN5938:1995
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN5938:1995

DOC
File văn bản word (44KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5938:1995 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859