Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5941:1995 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5941:1995 về chất lượng đất – giới hạn tối đa cho phép của của dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất đã được thay thế bởi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2008/BTNMT về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5941:1995 về chất lượng đất – giới hạn tối đa cho phép của của dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5941:1995

CHẤT  LUỢNG  ĐẤT  –  GIỚI  HẠN  TỐI  ĐA  CHO  PHÉP  CỦA  CỦA  DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT
Soil quality – Maximum allowable limits of Pesticide residues in the soil

1.Phạm vi áp dụng

1.1.Tiêu chuẩn này quy định mức tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ

vật trong đất.

1.2.Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật của đất.

2.Giá trị giới hạn

Danh mục và giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất quy định trong bảng 1.

Bảng 1 – Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

Giới hạn tối đa cho phép

(mg/kg đất)

Thứ tự

 

Hóa chất

Công thức hóa học

 

Tác dụng

 

Mức cho phép

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Altrazine

2,4 – D Dalapon MPCA Sofit

Fenoxaprop – ethyl (Whip S) Simưazine

Cypermethrin

Saturn (Benthiocarb) Dual (Metolachỉor) Fuji – One

Fenvalerat

Lindan

Monitor (Methamidophos) Monocrotophos

Dimethoate

Methyl Parathion Triclofon (Clorophos) Padan

C8H14ClN5

C8H6Cl2O3

C3H4Cl2O2

C9H9ClO3

C17H26ClNO2

C16H12CINO5

C7H12ClN5

C22H19Cl2NO3

C12Hl6ClNOS C15H22ClNO2

C12Hl8O4S2

C25H22CINO3

C6H6Cl6

C2H8NO2P8

C7H14NO5P C5H12NO3PS2

C8Hl0NO5PS C4H8Cl3O4P

C7H16N3O1S2

Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Diệt nấm Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu

Trừ sâu

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1


 

 

 

20

21

22

Diazinon Fenobucarb (Bassa) DDT

C12H21N2O3PS C12H17NO2

Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu

0,1

0,1

0,1

 

 

Chú thích : Đối với đất trồng việc lấy mẫu để xác định dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật đuợc tiến hành

ngay sau vụ thu hoạch.

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN5941:1995

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN5941:1995
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN5941:1995

DOC
File văn bản word (38.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5941:1995 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859