Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5942:1995 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước – tiêu chuẩn chất lượng nước mặt đã được thay thế bởi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước – tiêu chuẩn chất lượng nước mặt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5942:1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT
Water quality – Standard for quality of surface water.

1.Phạm vi áp dụng

1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong n|ớc mặt.

1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một nguồn n|ớc mặt.

2.Giá trị giới hạn

2.1.Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong n|ớc mặt đ|ợc quy định trong bảng 1.

2.2.Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể đựợc quy định trong các TCVN t|ơng ứng.

Bảng 1 – Giá trị giới hạn cho phép của các thông số. và nồng độ các chất ô nhiễm trong n|ớc mặt

 

 

Thứ tự

 

Thông số

 

Đơn vị

Giá trị giới hạn

 

A

B

 

1

2

3

4

5

 

 

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

pH

0

BOD5 (20 C)

COD

Oxi hoà tan

Chất rắn lơ lửng

Asen

Bari

Cadimi

Chì

Crom (VI)

Crom (III)

Đồng

Kẽm

Mangan

Niken

 Sắt

Thủy ngân

Thiếc

Amoniac (tinh theo N)

Florua

Nitrat (tính theo N)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mgìl

mg/l

mg/l

mg/l

6 đến 8,5

< 4

< 10

≥ 6

20

0,05

1

0,01

0,05

0,05

0,1

0,1

1

0,1

0,1

1

0,001

1

0,05

1

10

5,5 đến 9

< 25

< 35

≥ 2

80

0,1

4

0,02

0,1

0,05

1

1

2

0,08

1

2

0,002

2

1

1,5

15

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nitlit (tính theo N)

Xianua

Phenola (tổng số)

Dầu, mỡ

Chất tẩy rửa

Colifurm

Tổng hoá chất bảo vệ thực vật trừ DDT)

DDT

Tổng hoạt độ phóng xạ D

Tổng hoạt độ phóng xạ E

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN 100ml

mg/l

mgìl

Bq/l

Bq/l

0,01

0,01

0,001

không

0,5

5000

0,15

0,01

0,1

1,0

0,05

0,05

0,02

0,3

0,5

10000

0,15

0,01

0,1

1,0

 

 

 

Chú thích:

–           Cột A áp dụng đối với n|ớc mặt có thể dùng làm nguồn cấp n|ớc sinh hoạt nh|ng phải qua quá trình xử

lí theo quy định.

–           Cột B áp dụng đối với n|ớc mặt dùng cho các mục đích khác. N|ớc dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có quy định riêng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN5942:1995

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN5942:1995
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 tháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN5942:1995

DOC
File văn bản word (42KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5942:1995 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859