Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6560:1999 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6560:1999 về chất lượng không khí – khí thải lò đốt chất thải rắn y tế – giới hạn cho phép đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6560:2005 về Lò đốt chất thải rắn y tế – Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế – Giới hạn cho phép .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6560:1999 về chất lượng không khí – khí thải lò đốt chất thải rắn y tế – giới hạn cho phép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6560:1999

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ – GIỚI HẠN CHO PHÉP.
Air quality – Emission Standards for health care solid waste incinertors – Permissible limits.

1 Phạm vi áp dụng.

1.1   Tiêu chuẩn này quy định danh mục, giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải của các lò đốt chất thải rắn y tế, khi thải vào không khí xung quanh.

1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng khí thải của lò đốt chất thải rắn y tế và cũng áp dụng để lựa chọn và hoàn chỉnh thiết bị trong lĩnh vực chế tạo, nhập khẩu, lắp đặt, vận hành , bảo dưỡng lò đốt chất thải rắn y tế.

2Tiêu chuẩn viện dẫn.

2.1. Danh mục và giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế quy định trong bảng 1.

2.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế được quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Bảng 1 – Giới hạn đã cho phép đối với các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Thông số

Công thức và ký hiệu hoá học

Đơn vị

Giới hạn tối đa cho phép

1. Bụi

 

mg/m3

100

2. Axit flohidric

HF

mg/m3

2

3. Axit chlohydric

HCl

mg/m3

100

4. Cacbon monoxit

CO

mg/m3

100

5. Nito oxit

NOX

mg/m3

350

6. Lưu huỳnh oxit

SOX

mg/m3

300

7. Cadmi

Cd

mg/m3

1

8. Thuỷ ngân

Hg

mg/m3

0,5

9. Tổng các kim loại nặng

As, Sb, Ni, Co, Cr

Pb, Cu, V, Sn, Mn

mg/m3

2

10. Tổng Dioxin/Furan

Dioxin

Furan

C12H8-n*Cln*O2

C12H8-nCln*O

mg/m3

1

11. Tổng các hợp chất  hữu cơ

 

mg/m3

20

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN6560:1999

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN6560:1999
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN6560:1999

DOC
File văn bản word (38.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6560:1999 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859