Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6707:2009 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6707 : 2009

CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO
Hazardous wastes – Warning signs

Lời nói đầu

TCVN 6707 : 2009 thay thế cho TCVN 6707 : 2000 .

TCVN 6707 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

Hazardous wastes – Warning signs

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định hình dạng, kích thước, màu sắc và nội dung của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa sử dụng trong quản lý chất thải nguy hại nhằm phòng tránh các tác động bất lợi của từng loại chất thải nguy hại đến con người và môi trường trong quá trình lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 5053 : 1990 , Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn;

TCVN 6706 : 2009, Chất thải nguy hại  Phân loại.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau 3.1

Chất thải nguy hại (hazardous wastes)

Chất thải chứa các yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các yếu tố nguy hại khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ con người.

3.2. Dấu hiệu cảnh báo [chất thải nguy hại] (warning signs)

Dấu hiệu cảnh báo cho biết cần phải chú ý và đề phòng đối với các nguy hiểm hoặc bất lợi có thể xảy ra đối với con người và môi trường do chất thải nguy hại gây ra. Các dấu hiệu bao gồm sự kết hợp giữa biểu tượng, hình dạng, màu sắc và lời viết cho từng dấu hiệu cụ thể.

3.3. Biểu tượng (symbols)

Một hình có thể hiểu được bằng mắt dùng để truyền thông tin một cách độc lập với ngôn ngữ. Hình này có thể tạo ra bằng cách vẽ, in hoặc bằng các phương thức thể hiện khác.

4. Quy định chung

4.1. Dấu hiệu cảnh báo được sử dụng để báo trước cho người làm việc với chất thải nguy hại và cho cộng đồng chú ý tới mối nguy hiểm trực tiếp hoặc mối nguy hiểm có thể xảy ra từ chất thải nguy hại; nhắc nhở phải thực hiện những yêu cầu an toàn khi tiếp cận với chất thải nguy hại hoặc chỉ dẫn những thông tin cần thiết khác đã được quy định để phòng tránh các rủi ro, tai nạn cho con người và môi trường.

4.2. Dấu hiệu cảnh báo được áp dụng tại các khu vực và trên các phương tiện làm việc liên quan đến chất thải nguy hại hoặc nơi mà cơ quan quản lý chất thải nguy hại có yêu cầu sử dụng.

4.3. Dấu hiệu cảnh báo phải được bố trí trong phạm vi trường nhìn của người cần được báo hiệu, tại vị trí dễ nhận thấy và bản thân chúng không được trở thành một nguồn gây ra nguy hiểm mới.

5. Trình bày, thiết kế và mầu sắc của dấu hiệu cảnh báo

Trình bày, thiết kế và mầu sắc của dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại áp dụng theo các quy định trong TCVN 5053 : 1990 .

6. ý nghĩa của dấu hiệu cảnh báo

Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại gồm hình tam giác đều, viền đen, nền tam giác màu vàng với các biểu tượng mầu đen và chữ (nếu có) màu đen được kết hợp sử dụng trong đó như ví dụ trong Bảng 1.

7. Sử dụng dấu hiệu cảnh báo

Các dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại có thể được sử dụng riêng cho từng ý nghĩa cảnh báo hoặc có thể sử dụng kết hợp các ý nghĩa cảnh báo tuỳ theo quy định cho từng trường hợp cụ thể của cơ quan quản lý có thẩm quyền về quản lý chất thải nguy hại.

Bảng 1 – Dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại

TT

Loại

ý nghĩa

Biểu tượng và lời.

Dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại

Theo TCVN 6706:2009

Theo mã số Basel

6.1

 

 

Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại

Dấu chấm than.

Lời: Chất thải nguy hại! (Có thể sử dụng kết hợp với dấu hiệu 6.6)

6.2.

3

H 1

Dễ nổ.

Cảnh báo về nguy cơ dễ nổ nhất của chất thải

Bom nổ

6.3

 1

 H 3

 Dễ cháy.Cảnh báo về nguy cơ dễ cháy của chất nổ

Ngọn lửa

6.3.1

1

H 3

Cảnh báo chất thải là chất lỏng dễ cháy

Ngọn lửa.

Lời: Chất lỏng dễ cháy!

6.3.2

1

H 4.1

Cảnh báo chất thải là chất rắn dễ cháy

Ngọn lửa.Lời: Chất rắn dễ cháy!

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1 –(tiếp theo)

TT

Loại

ý nghĩa

Biểu tượng và lời.

Dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại

Theo TCVN 6706:2009

Theo mã số Basel

6.3.3

1

H 4.2

Cảnh báo về chất thải Dễ nổ – Dễ cháy

Ngọn lửa.Lời: Dễ nổ – Dễ cháy

6.3.4

1

H 4.3

Cảnh báo về chất tạo khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước

Ngọn lửa Lời: Dễ cháy! Không được tiếp xúc với nước!

6.4

4

H 5.1

Cảnh báo về chất thải có chất oxy hóa

Ngọn lửa trên vòng tròn.Lời: Chất oxy hóa

6.5

4

H 5.2

Cảnh báo về chất thải có chứa peoxit hữu cơ là chất oxy hóa mạnh

Ngọn lửa trên vòng tròn.Lời: Peoxit hữu cơ! Chất oxy hóa mạnh

 

Bảng 1 –(tiếp theo)

TT

Loại

ý nghĩa

Biểu tượng và lời.

Dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại

Theo TCVN 6706:2009

Theo mã số Basel

6.6

5

H 6.1

Cảnh báo về chất thải có chứa các chất độc hại (chất thải nguy hại)

Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo.

6.6.1

5

H 6.1

Cảnh báo về chất thải có chứa các chất gây độc cấp tính

Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo.

Lời: Rất độc!

6.6.2

5

H 10

Cảnh báo về chất thải chứa các chất có thể giải phóng ra khí độc khi gặp nước

Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo.Lời: Khí độc! Không được tiếp xúc với nước

6.7

7

H 6.2

Cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh hoặc nguồn vi trùng gây bệnh

Ba vòng khuẩn lạc Lời: Lây nhiễm trùng!

 

Bảng 1 –(kết thúc)

TT

Loại

ý nghĩa

Biểu tượng và lời.

Dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại

Theo TCVN 6706:2009

Theo mã số Basel

6.8

6

H 12

Cảnh báo về chất thải có chứa các thành phần độc hại cho hệ sinh thái

 Cây không lá, con cá chết.Lời: Độc cho hệ sinh thái!

6.9

2

H 8

Cảnh báo về chất thải có chứa các chất ăn mòn

Bàn tay trần và mẩu kim loại bị chất lỏng từ hai ống nghiệm rơi xuống Lời: ăn mòn!

 

Chú thích. Mã số của chất thải theo Phụ lục III Danh mục các đặc tính nguy hại của Công ước Quốc tế BASEL về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới và tiêu huỷ chất thải.

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN6707:2009

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN6707:2009
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 tháng trước
(17/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN6707:2009

PDF
File văn bản gốc (268.5KB)
DOC
File văn bản word (203.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6707:2009 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Website: https://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *