Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6743:2008 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6743:2008 (ISO 10383:2003) về Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan – Mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MIC)


TCVN 6743:2008

ISO 10383:2003

CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN – MÃ DÙNG CHO TRAO ĐỔI VÀ NHẬN DẠNG THỊ TRƯỜNG (MIC)

Securities and related financial instruments – Codes for exchanges and market identification (MIC)

 

Lời nói đầu

TCVN 6743:2008 thay thế TCVN 6743:2000

TCVN 6743:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10383:2003. TCVN 6743:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 68 “Tài chính Ngân hàng và Tiền tệ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tổng hợp để nhận dạng thị trường chứng khoán và các thị trường chính thức và không chính thức để cung cấp thông tin về giá cả và các thông tin liên quan, tạo điều kiện cho quá trình tự động hóa xử lý thông tin.

 

CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN – MÃ DÙNG CHO TRAO ĐỔI VÀ NHẬN DẠNG THỊ TRƯỜNG (MIC)

Securities and related financial instruments – Codes for exchanges and market identification (MIC)

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này cung cấp cấu trúc đồng bộ mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MICs). Trong tiêu chuẩn này sử dụng một số ứng dụng và thông tin dùng để nhận dạng thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp:

– ở các công cụ tài chính đăng biểu (địa điểm đăng biểu) và

– ở các hoạt động thương mại liên quan (địa điểm giao dịch).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi.

ISO 15022-1:1999, Securities – Scheme for massages (Data Field Dictionary) – Part 1: Data field and massages design rules and guidelines (Chứng khoán – Lược đồ thông điệp (trường dữ liệu) – Phần 1: Quy tắc và hướng dẫn về thiết kế thông điệp và trường dữ liệu )

ISO 15022-2:1999, Securities – Scheme for massages (Data Field Dictionary) – Part 2: Maintenances of the data Field Dictionary and Catalogue of Messages (Chứng khoán – Lược đồ thông điệp (trường dữ liệu) – Phần 2: Danh mục từ điển trường dữ liệu chính).

3. Cấu trúc

Mã bao gồm bốn ký tự chữ cái liên tục. Theo cấu trúc này vẫn có thể áp dụng MICs với giới hạn phù hợp của lần xuất bản đầu tiên của tiêu chuẩn sẽ không cần thiết có thay đổi.

4. Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ về mã trao đổi/ nhận dạng thị trường (MIC):

a) XPAR (Euronext, Paris)

b) XMAT (Euronext – MATIF, Paris)

c) XMON (Euronext – MONEP, Paris)

d) EMTS (Euro MTS, London)

5. Cơ quan đăng ký

Theo các điều khoản nêu trong Phụ lục H của ISO/IEC Directive, Phần 1 năm 2001, Hội đồng ISO chỉ định Tổ chức Thông tin Tài chính Ngân hàng toàn cầu S.C (SWIFT) như là Cơ quan đăng ký đối với tiêu chuẩn này.

Địa chỉ của Cơ quan đăng ký trong tiêu chuẩn này như sau:

Tổ chức Thông tin Tài chính ngân hàng toàn cầu S.C (SWIFT)

Avenue Adèle, 1

B-1310 La Hulpe

Belgium

Email: iso 15022 [email protected] 15022.org

Đơn xin cấp mã nhận dạng thị trường có thể được đệ trình lên Cơ quan đăng ký. Các mã mới sẽ phải được cấp trong thời hạn hợp lý để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

6. Thông tin và các yêu cầu

Thông tin và các yêu cầu trong tiêu chuẩn và cấp mã trao đổi và nhận dạng thị trường có thể gửi về địa chỉ của Cơ quan đăng ký

 

Phụ lục A
(quy định)

Thẩm quyền cấp mã nhận dạng thị trường (MIC)

Cơ quan đăng ký (RA) với trách nhiệm cấp mã nhận dạng thị trường (MIC). Phương pháp áp dụng và công bố mã nhận dạng thị trường là phương pháp sử dụng bởi Cơ quan có đăng ký đối với ISO 15022.

 

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN6743:2008

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN6743:2008
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN6743:2008

PDF
File văn bản gốc (80.8KB)
DOC
File văn bản word (38.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6743:2008 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859